کد خبر: 45140
تاریخ: 14آبان1394
کد خبرنگار: 230
استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با وکیل ملت:

رعایت حقوق شهروندان و احترام به شان قضا اركان دادرسی منصفانه است

وکیل پایه یک دادگستری گفت: عدالت اساس حکومت داری است و دادرسی منصفانه که جزئی از عدالت است همواره مورد تایید قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است.

عباس تدین وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «وکیل ملت» در خصوص موارد دادرسی منصفانه در قوانین افزود: در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری تاکید بر برخی از اصول شده که تجلی‌گر دادرسی منصفانه است.
وی در بیان نمونه‌هایی از دادرسی منصفانه تصریح کرد:  اصل قانونی بودن دادرسی یا اصل بی طرفی و استقلال مرجع قضایی، جلوگیری از اطاله  دادرسی، اصل برائت و رعایت حقوق دفاعی متهم و به طور کلی رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص در آیین دادرسی کیفری به عنوان جلوه‌های بارز اصل دادرسی منصفانه یا قضاوت بر اساس عدل و انصاف قابل تعبیر است.
این وکیل دادگستری در تعریف دادرسی منصفانه اظهار داشت: دادرسی منصفانه به اختصار به معنی رعایت قانون و اصول مستخرج و مستنبط از قانون در فرآیند دادرسی برای نیل به یک نتیجه که مورد پذیرش جامعه مبتنی بر انصاف و عدالت است تعریف می‌شود.
وی درباره تمایز بین دادرسی منصفانه با دادرسی عادلانه ادامه داد: دادرسی منصفانه و دادرسی عادلانه‌ در لغت به یک معنی هستند اما در واقع تمایز خفیفی بین دادرسی عادلانه با منصفانه است که شاید از دید طرفین دعوای کیفری بوجود آید.
این استاد دانشگاه بیان داشت: هرگاه اجرای قانون را بر مبنای اصول قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص متهم داشتیم می‌توانیم عنوان دادرسی عادلانه رادر مورد او بکار بریم ولی هرگاه از دید بزه دیده پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد و بخواهیم اصول قانون آیین دادرسی کیفری را اجرا کنیم می توانیم صحبت از دادرسی منصفانه کنیم.
وی افزود: هرچند انصاف و عدالت دو روی یک سکه است، ولی از آن لحاظ که عدالت مبتنی بر اجرای صرف قانون است و انصاف مبتنی بر تعبیر درست از اجرای قانون است و در این صورت می‌توانیم صحبت از انصاف کنیم.
این وکیل دادگستری بیان داشت: گاهی اقتضا می‌کند که اشخاص در برابر قانون از مشروعیت برخوردار باشند ولی در برخی موارد اقتضا می‌کند حقوق و امتیازاتی به برخی از اشخاص در فرآیند دادرسی اعمال کنیم که سایر اشخاص ممکن است لازم نباشد از آن بهره مند شوند.
وی گفت: به زبان ساده‌تر باید گفت انصاف از پنجره رفعت و مهربانی به فرایند دادرسی نگاه می‌کند درحالی که عدالت از پنجره قانون به فرآیند دادرسی می‌نگرد.
تدین در بیان ارکان دادرسی منصفانه تصریح کرد: مهمترین رکن آیین دادرسی کیفری که ما را به سمت دادرسی منصفانه سوق می دهد دو  پایه دارد یکی احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان و رعایت حقوق دفاعی متهم و دیگری احترام به عدالت و تحسین شأن قضا است.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد: پایه‌های عدالت بر مبنای احترام به حقوق شهروندان و احترام به حقوق داد گستری مبتنی شده است، هرگاه این دو جز را رعایت کنیم می‌توانیم نتیجه گیریم دادرسی منصفانه محقق شده است.

انتهای پیام/