کد خبر: 45890
تاریخ: 14آبان1394
کد خبرنگار: 225

سرقت در کشور ۹ درصد کاهش یافت

مديرکل پيشگيری وضعی معاونت پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال با کاهش ۹ درصدی وقوع سرقت در کشور مواجه بودیم.

علیرضا ساوری در نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که امروز پنجشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ۱۳ درصد از پرونده های حقوقی به سرقت اختصاص دارد و امسال نیز بیشتر پرونده های حقوقی به سرقت مربوط می شود.

  وی سرقت خرد، مهم، مسلحانه و غیر مسلحانه از انواع کلی سرقت نام برد و سرقت اتومبیل را از سرقت های ۲۶ گانه عنوان کرد و گفت: در سطح ملی طرح افزایش ضریب ایمنی خودرو با تجهیزات و وسایل ضد سرقت راهکاری مهم است و اکنون ۴۰ تا ۵۰ قطعه در خودروها دارای کدینگ است.   ساوری آگاه سازی عمومی را از مهمترین برنامه های کاهش سرقت عنوان کرد و گفت: در جرائم سرقت بدون همکاری مال باخته توفیقی حاصل نمی شود، سارق ابزار و سرعت انجام سرقت را در اختیار دارد اما مال باخته فرصت را در اختیار وی قرار می دهد.   دیرکل پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سرعت، ابزار و فرصت سه ضلع مثلث سرقت است اما با ارائه آموزش های لازم فرصت ارتکاب به جرم را به سارقین ندهیم.   وی کنترل و نظارت بر اوراقچیان خودرو و سارقان حرفه ای را از محورهای کاری مهم عنوان و بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال شاهد کاهش ۹ درصدی سرقت از جمله سرقت وسایل منزل و خودرو مواجه بودسیم و این روند کاهشی در ۶ ماهه دوم نیز مورد انتظار است.   ساوری ادامه داد: همکاری مردم در ناتوان سازی سارقان در برنامه پیشگیری در بخش مقابله ای از مهمترین راهکارهاست.   وی افزود: در حوزه آسیب های اجتماعی باید در جهتی حرکت کنیم که با انجام اقدامات مداخله ای از بزه دیده و و در معرض بزه در برابر آسیب‌ها محافظت کنیم. منبع: مهر