کد خبر: 49861
تاریخ: 21آبان1394
کد خبرنگار: 230
پورفسور یوسف مولایی در گفت و گوی اختصاصی با وکیل ملت:

اعتراض آذری ها طبیعی است دنبال چیزعجیب غریب سیاسی نگردید

زهره محمد حسین پور/چند روزی است که در برخی از شهرهای آذری نشین به برنامه طنز فیتیله اعتراضاتی می شود، آیا صدا و سیما مقصر است یا آذری هابیش از حد حساس شده اند؟! پیش از اینکه این پرسش را در ذهن خود پیش داوری کنیم این پرسش را با پرفسور یوسف مولایی حقوق دان، استاد دانشگاه و وکیل برجسته دادگستری در میان گذاشتیم:

این استاد حقوق بشر می گوید نخست صدا و سیما بعنوان رسانه ملي بايد در تهيه و توليد برنامه هاتمام استانداردهای فنی و هنری را رعایت کند و حتما بخش نظارتي آن تولیدات را رصد کند تا منطبق با قانون و اخلاق و شئون اجتماع برنامه هارا تولید و ارائه دهد و کمال دقت را داشته باشد. معتقدم در اين مرحله قصوری از جانب سیستم سیاست گذاری و نظارت سازمان صدا و سیما صورت گرفته است چون برنامه ایی تولید شده که خارج از ضوابط و استانداردها است.
دكترمولایی در ادامه می افزاید می توان دو دلیل برای صورت گرفتن این اتفاق تعریف کرد، با توجه به گستردگی و عمق این لودگی که به اسم طنز ارائه شده به قدری آشکار است که یا باید قبول کرد سوء نیتی از سمت تولید کننده برنامه در کار بوده و یا با توجه به اینکه دستگاه نظارت قوی در سازمان وجود دارد این بی توجهی نمی تواند بعنوان یک امر عادی تلقی شود پس اگر تخفیف قائل شویم و بگویم عمدی در کار نبوده و اشتباهی رخ داده اون وقت این سوال پیش می آید که دستگاه نظارت سازمان که کلی بودجه ، امکانات و سابقه در امر نظارت دارد چرا نتوانسته جلوی همچین اتفاقی را بگیرد.
مولایی در پاسخ به اینکه چرا واکنش مردم آذربایجان تا این حد شدید بوده می گوید در اين خصوص  دنبال امر عجیب غریب سیاسی نگردید، این یک امر طبیعی است چون سطح بی حرمتی به مردم آذربایجان به حدی بالا بوده که به هر حال موجب یک حرکت خودجوش بدون برنامه قبلی در جواب برنامه ایی که نه منبطق با قانون، اخلاق و شئون صدا و سیما است ، شده است.
از این استاد حقوق بشر پرسیدم، این برنامه تنها طنز بوده و فکر نمی کنید واکنش نسبت به آن تند بوده است، می گوید برنامه طنز نمی تواند با فعل مجرمانه یعنی توهین به یک شخص یا گروه شکل بگیرد. بعلاوه طنز تعریف و استانداردهای خودش را دارد، این امر که شما یک انسان را با آن ادبیات به حدی از تنزل برسانید که مسواک را نشناسد کجای این برنامه می تواند طنز باشد؟ اگر این نوع برنامه را صدا و سیما طنز تلقی می کند پس اصلا از طنز هیچ آگاهی ندارد و اگر طنز را قبول نداند پس چرا بعنوان طنز به نمایش در می آورند.
این اعتراضات به نظر بنده یک امر بسیار عادی در پاسخ به جریحه دار شدن احساسات مردم آذربایجان بوده و وابسته به هیچ سازمان یا امر سیاسی نيست. وي ادامه داد: سطح هنری این تولید به قدری نازل بوده که نه تنها توهین به سطح شعور مردم آذربایجان بلکه توهین به همه مردم ایران است و از این جهت دستگاه صدا و سیما مسئول است و باید این مسئولیت را بپذیرد.

 

انتهای پیام/