کد خبر: 51135
تاریخ: 23آبان1394
کد خبرنگار: 225

نشست مشورتی ایران، اروپا و آمریکا برای تنظیم دستورالعمل رفع تحریم ها

نشست مشورتی اتحادیه اروپایی و امریکا با جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم متن دستورالعمل ها و بیانیه های مربوط به رفع تحریم ها طبق برجام در ژنو برگزار شد.

به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، در این نشست 9 ساعته که با حضور نمایندگان اتحادیه اروپایی و امریکا و تیمی از حقوقدانان وزارت خارجه و نماینده بانک مرکزی از طرف کشورمان برگزار شد،چارچوب محتوای دستورالعمل هایی که طرف های امریکایی و اروپایی برای اجرایی کردن تعهداتشان طبق برجام صادر خواهند کرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست هیات نمایندگی کشورمان با تاکید بر ضرورت تنظیم دستورالعمل های اجرایی رفع تحریم ها در موعد مقرر،پیشنهادهای مشخصی برای درج در متن این دستورالعمل ها ارایه کرد.
به گزارش ایرنا؛ ایران و اعضای 1+ پنج تا فراسیدن روز اجرای برجام در 24 آذر تعهداتی بر عهده دارند که باید انجام دهندو اعضای 1+5 متعهد شده اند زمینه های لازم برای لغو تحریمهای ایران را از نظر قانونی و اجرایی با هماهنگی ایران فراهم کنند.