کد خبر: 51494
تاریخ: 24آبان1394
کد خبرنگار: 235

گزارش وزارت کشور درباره آسیبهای اجتماعی

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه غیرعلنی مجلس بحث خوبی درباره آسیب‌های اجتماعی، ابعاد و تاثیرات مختلف آن انجام شد و از سنجش آسیب‌های اجتماعی در آستانه برنامه ششم توسعه خبر داد.

به گزارش وکیل ملت سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه غیرعلنی مجلس بحث خوبی درباره آسیب‌های اجتماعی، ابعاد و تاثیرات مختلف آن انجام شد و از سنجش آسیب‌های اجتماعی در آستانه برنامه ششم توسعه خبر داد.   به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا مصری درباره نشست غیرعلنی امروز(یکشنبه 24 آبان) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه غیرعلنی تحقیقات زیادی که توسط دستگاه‌های مختلف مسوول حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته بود، به صورت یکپارچه مطرح شد و تفاوت آن این بود که قبلا درباره موضوعی خاص پِژوهش انجام می شد اما پژوهش مذکور به صورت خاص و جامع درباره مجموعه آسیب های اجتماعی انجام شده است.   آمار بالای تحصیلکردگان بیکار   نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمع بندی در وزارت کشور درباره گزارش انجام شد و آقای میرباقری قائم مقام وزارت کشور در امور اجتماعی و فرهنگی که به جلسه غیرعلنی آمده بود، نمودارها و فیلم های تهیه شده از برخی آسیب های اجتماعی را پخش کرد و در رابطه با حاشیه نشینی و آسیب های آن در سکونت های غیرمجاز تحلیل‌هایی ارائه شد.   مصری افزود: این معضل در حاشیه اکثر شهرهای بزرگ ایجاد شده و در گزارش نیز  به مسائل و معضلات مختلف که در حاشیه نشینی ها ایجاد شده بود اشاره شد؛ همچنین بیکاری و شاخص های آن در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز لحاظ شده و آسیب های ناشی از اختلاف آمارهای میانگین بیکاری یک استان و بیکاری شهرهای مختلف استان درگزارش اشاره شده و در این گزارش میان تحصیل افراد و بیکاری مقایسه صورت گرفته است.   طلاق در مناطق برخوردارتر بیشتر اتفاق افتاده است   وی ادامه داد: بر اساس گزارش مذکور، متاسفانه بیکاران تحصیلکرده بیشتری وجود دارد و آسیب طلاق و نسبت ازدواج به طلاق، سن طلاق و پراکندگی آن نیز از دیگر موارد مطرح در گزارش بود که اگرچه در بررسی علل آن گزینه های مختلف مطرح می شود اما در پژوهش برعکس آن نشان داده شده؛ به این معنا که طلاق در مناطق خیلی برخوردارتر بیشتر اتفاق افتاده که گویای آن است که که طلاق ها الزاما به دلیل مشکل اقتصادی نیست.   مصری گفت: خشونت در مناطق مختلف و خشونت های جنسی و آسیب های ناشی از آن، تراکم و ازدیاد پرونده های قضایی با توجه به کنار رفتن ساختار سنتی، حل و فصل اختلافات از دیگر مواردی است که در این گزارش آمده؛ به طوری که 15 میلیون پرونده در محاکم قضایی وجود دارد که منجر به اطاله دادرسی می شود.   بالاترین درصد اعتماد مردم به گروه معلمان بوده است   وی افزود: در این گزارش علت آسیب‌های اجتماعی در سه دسته ساختاری، زیرساختی و ساختاری فراساختاری قرار گرفته و نظر مردم درباره گروه های مختلف اجتماعی در گزارش دریافت شده بود که مردم به کدام گروه اجتماعی بیشتر اعتماد دارند.   مصری ادامه داد: بالاترین درصد اعتماد مردم در گزارش مذکور به گروه معلمان بوده است و موضوع آسیب های تمرکزگرایی اقتصادی، سیاسی و تولیدی و اجتماعی در پنج دهه اخیر از دیگر موارد مطرح شده در پژوهش بود که منجر به تخلیه نیروی انسانی از برخی مناطق و افزایش مهاجرت شده است.   دیدگاه نمایندگان مجلس برای حل آسیب‌های اجتماعی   وی افزود: نقطه قوت بررسی انجام شده این بود که برای هر کدام از آسیب ها راهکار در نظر گرفته شده و نمایندگان مجلس دیدگاه مشترکی برای حل آسیب ها داشتند که در آستانه بررسی برنامه ششم بحث خوبی بود.   سخنگوی هیات رییسه مجلس در پایان یادآور شد: بحث خوبی بود که آسیب های اجتماعی آن با ابعاد و تاثیرات مختلف آن سنجیده شود تا در بررسی برنامه ششم توسعه عملیاتی و تبدیل به قانون شود و این تمرکزها و آسیب های آن کاهش یابد.