کد خبر: 51555
تاریخ: 24آبان1394
کد خبرنگار: 230

تفاوتهای جرم اختلاس با کلاهبرداری

جرم اختلاس با کلاهبرداری تفاوت های با هم دارد با این حال خیلی ها این دو را یکی می دانند.

1)در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عادی باشد اما در اختلاس مرتکب باید الزاما کارمند دولت باشد.

2)در اختلاس باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.

3)در اختلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود بعد تصاحب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.

تشابهات.

1)در هر دو مال با رضایت به مرتکب سپرده می شود.

2)در هر دو عنصر توسل به وسایل متقلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی است.

3)در هر دو مرتکب باید مال را تصاحب کند.

4)در هر دو مرتکب باید انتفاع مالی ببرد.