کد خبر: 54011
تاریخ: 28آبان1394
کد خبرنگار: 225

عکس: اوباما با ریش ستاری

چهره متفاوت اوباما در ماه نوامبر، سوژه رسانه ها شد.

چهره متفاوت اوباما در ماه نوامبر، سوژه رسانه ها شد.

ماه نوامبر برای مردم ایالت متحده آمریکا ماه متفاوتی است به این معنا که در این ماه مردم موهای سر و صورت خود را اصلاح نکرده و مرتب نمی کنند و ظاهری نامناسب برای خود درست می کنند تا به این طریق به بیماران سرطانی که موهای خود را ازدست داده اند دلداری دهند.

و اما اوباما، رئیس جمهور آمریکا در این ماه با اصلاح نکردن صورت خود، ظاهری متفاوت در رسانه ها به نمایش گذاشته است: