کد خبر: 69242
تاریخ: 22آذر1394
کد خبرنگار: 230

چند روایت زنانه از شیره‌کش‌خانه‌های زابل /پدرم معتاد بود؛ منو با پول به یه افغانی معامله کرد/ با 13 میلیون///

شب از نیمه هم گذشته و به‌خلاف خیابان‌های خلوت زابل، پاتوق‌ها و شیره‌کش‌خانه‌های زابل شلوغ است؛ شیره‌کش‌خانه‌هایی که مرد و زن، دختر و پسر و پیر و جوان را گرد تا گرد هم نشانده و همگی گرد سفید کراک دود می‌کنند.