کد خبر: 75659
تاریخ: 7دي1394
کد خبرنگار: 225

شهرام جزایری استاد "شم اقتصادی" شد

گفتگو با رسانه ها از جمله گفتگوی چالشی رضارشیدپور با وی در برنامه "دیدشب" و پاسخ مثبت به مصاحبه با چند رسانه اینترنتی دیگر از جمله فعالیت های شهرام جزایری در هفته های اخیر است.

شهرام جزایری، چهره جنجالی اقتصادی دهه هشتاد که اخیرا بعد از گذراندن سیزده سال حبس از زندان آزاد شده است؛ دور جدیدی از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود را آغاز کرده است.

گفتگو با رسانه ها از جمله گفتگوی چالشی رضارشیدپور با وی در برنامه "دیدشب" و پاسخ مثبت به مصاحبه با چند رسانه اینترنتی دیگر از جمله فعالیت های شهرام جزایری در هفته های اخیر است.
 

اما در تازه ترین اتفاق، نام "شهرام جزایری" به عنوان استاد دروس شم اقتصادی و ثروت آفرینی برای فعالان اقتصادی و در آگهی هایی که در فضای مجازی پخش شده، منتشر شده است.