کد خبر: 75987
تاریخ: 8دي1394
کد خبرنگار: 225

استان رکوردار ابتلا به «ام‌/اس» در کشور

یک عضو هیات علمی انجمن «ام.اس» با بیان اینکه حدود 60 هزار ایرانی به این بیماری مبتلا هستند، گفت: 23 هزار نفر از این بیماران در تهران و شهرهای اطراف آن ساکن هستند. آمارها نشان می‌دهد از هر 100 هزار تهرانی 50 نفر به «ام.اس» مبتلا می‌شوند که این آمار در اصفهان 110 نفر در هر 100 هزار نفر است.

یک عضو هیات علمی انجمن «ام.اس» با بیان اینکه حدود 60 هزار ایرانی به این بیماری مبتلا هستند، گفت: 23 هزار نفر از این بیماران در تهران و شهرهای اطراف آن ساکن هستند.

دکتر حمیدرضا ترابی با بیان اینکه بیشتر داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به «ام.اس» در کشور تولید می‌شود و تحت پوشش بیمه قرار دارد، گفت: کیفیت و اثربخشی داروهای تولید شده در داخل کشور با نمونه‌های خارجی تفاوتی ندارد و خوشبختانه بیماران به داروهای تولید داخل اعتماد می‌کنند و آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند.

این عضو هیات علمی انجمن «ام.اس»، افزود: آمارها نشان‌ می‌دهد حدود 60 هزار نفر در کشور به «ام.اس» مبتلا هستند که 13 هزار نفر از بیماران ساکن تهران و 10 هزار نفر در شهرهای اطراف تهران مانند کرج زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه «ام.اس» در اصفهان از شیوع بالایی برخوردار است، عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهد از هر 100 هزار تهرانی 50 نفر به «ام.اس» مبتلا می‌شوند که این آمار در اصفهان 110 نفر در هر 100 هزار نفر است.