کد خبر: 77141
تاریخ: 11دي1394
کد خبرنگار: 225

تعرض به دانش آموزان در کلاس درس

شکایتهای زیادی مبنی بر آزار و اذییت یک معلم به پلیس گزارش شده بود که بالاخره پلیس پس از مدتی توانست این معلم بیمار را دستگیر کند.

در واقع هنگامی که تعدادی از والدین همزمان با هم به اداره پلیس مراجعه کردند، پلیس متوجه این موضوع شد و به آن رسیدگی کرد.   دونالد 60 ساله قربانیانش را از بین کودکان 12 تا 19 ساله انتخاب میکرد. او در سالهای 2008 تا 2015 که در دو مدرسۀ دولتی درس میداد، مرتکب این جرم میشد.   در حال حاضر پلیس از اینکه این معلم شرور در چه مدرسه های تدریس میکند اطلاعاتی گزارش نکرده است.   پلیس اعتقاد دارد قربانیان دیگری نیز وجود دارند و از آنها میخواهد هر چه زودتر به اداره پلیس مراجعه نمایند.   بااین حال تحقیقات گستردهای بعد از تعطیلات کریسمس انجام خواهد گرفت تا تعداد افراد آسیب دیده مشخص شوند.   مسئولین این مدارس اعلام کردند که در صورت نیاز مشاور و مددکار اجنماعی در اخیتار افراد آسیب دیده قرار خواهد داد.