کد خبر: 79718
تاریخ: 16دي1394
کد خبرنگار: 235

بنگلادش حکم ااعدام رهبر مسلمانان این کشور را تایید کرد

بنگلادش حکم اعدام " علی احسن محمد مجاهد" رهبر مسلمانان این کشور و دبیر کل حزب جماعت اسلامی بینگلادش را به اتهام واهی تایید کرد.

بیش از سه ماه پیش دیوان عالی بنگلادش حکم اعدام رهبر مسلمانان این کشور را به اتهام واهی جنایات جنگی در جریان نزاع های دوران استقلال در سال 1971 این کشور تایید کرده بود.

یک هیات منصفه چهارنفره پیشتر تقاضای تجدیدنظر علی احسن محمد مجاهد را که سال 2013 به اعدام محکوم شده بود، رد کرد.

اتهام های واهی علیه این رهبر حزب جماعت اسلامی، به جنگ های دوران استقلال بنگلادش در سال 1971 بازمی گردد.