کد خبر: 80039
تاریخ: 16دي1394
کد خبرنگار: 225

اردن سفیر ایران را احضار کرد

وزارت خارجه اردن سفیر ایران در امان را در واکنش به حمله به سفارت عربستان در تهران فراخواند.

به گزارش وکیل ملت، وزارت خارجه اردن در واکنش به حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری سعودی در مشهد، سفیر ایران در امان را فراخواند.   به گزارش العربیه، وزارت خارجه اردن پس از احضار سفیر ایران، مراتب اعتراض را به وی ابلاغ کرد.   دولت کویت نیز در اعتراض به حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد، روز گذشته سفیر ایران را فراخواند.