کد خبر: 80585
تاریخ: 18دي1394
کد خبرنگار: 235

شیوه جدید داعش در حمله به عراق

گروه تروریستی داعش، در تازه ترین حملۀ خود به منطقۀ الحدیثه، شیوه ای جدید را در دستور کار قرار داد.

به گزارش وکیل ملت "عماش الکربولی" استاندار الانبار، روز پنجشنبه  فاش کرد که عناصر گروه تروریستی داعش، روز چهارشنبه، بدون استفاده از خودرو و پیاده به منطقه الخسفه در الحدیثه حمله کردند.

الکربولی تاکید کرد که ارتش عراق و نیروهای عشایر، در برابر آنان ایستادند و حملۀ آنان را که ساعت یک بامداد آغاز شده بود، تا صبح، خنثی کردند.

استاندار الانبار افزود: این نخستین بار است که داعش از این شیوه استفاده می کند، اما این شیوه با ایستادگی ارتش و عشایر، به ناکامی انجامید.

از سوی دیگر، شورای استانداری الانبار، روز پنجشنبه از کشته شدن ابومحمد العدنانی سخنگوی داعش در درگیری های منطقۀ الحدیثه خبر داد.

مناطق الحدیثه و بروانه، اخیراً آماج حملات داعش قرار گرفته اند اما همه این حملات، با ایستادگی نیروهای امنیتی و عشایر و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق، به شکست انجامید.