کد خبر: 81226
تاریخ: 19دي1394
کد خبرنگار: 235

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب شد

استاندار تهران با صدور حکمی، محسن نسج همدانی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری منصوب کرد.

به گزارش وکیل ملت ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، سیدحسین هاشمی همچنین صفرعلی براتلو معاون سابق انتظامی و امنیتی را نیز به عنوان مشاور استاندار تهران منصوب کرد.

در بخشی از حکم همدانی سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری آمده است: حفظ امنیت و آرامش جامعه و تعامل با دستگاه ها باید در اولویت برنامه های معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران باشد.

محسن نسج همدانی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری منصوب شده است.

صفرعلی براتلو نیز پیش از این معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران را برعهده داشت.