کد خبر: 85262
تاریخ: 26دي1394
کد خبرنگار: 225

کشف درخشان‌ترین انفجار ستاره ای تاریخ

ستاره‌شناسان درخشان‌ترین ابرنواختر تاریخ و قدرتمند‌ترین انفجار ستاره ای را در فاصله 3/8 میلیارد سال نوری از زمین کشف کرده‌اند.

ستاره‌شناسان درخشان‌ترین ابرنواختر تاریخ و قدرتمند‌ترین انفجار ستاره ای را در فاصله 3/8 میلیارد سال نوری از زمین کشف کرده‌اند.
 


ابرنواختر، ستاره در حال انفجاری است كه قبل از اين كه به مرحله ای برسد که به تدريج از ديد محو شود، مي تواند ميلياردها بار روشن تر از خورشيد شود. ستاره در حالت انفجار بالا ترين حد روشني اش را دارد و همين ممكن است کل یک كهكشان را تحت الشعاع قرار دهد. انفجار، ابری بزرگ از گرد و غبار و گاز را به داخل فضا پرتاب مي كند. جرم مواد پرتاب شده ممكن است ده برابر جرم خورشيد باشد.به گزارش ساينس، نور این ابرنواختر هزاران بار بیشتر از ابرنواختر معمولی است.

ستاره شناسان طی دهه های اخیر نوع جدید و نادر ابرنواخترهای بسیار قوی به نام فرانواخترها را کشف کرده اند که قدرت انفجار آنها تقریبا ده برابر انفجار ابرنواخترمعمولی است.

ابرنواختر ASAS-SN-15lh که در ماه ژوئن سال گذشته با کمک سیستم تلسکوپ های واقع در شیلی و هاوایی کشف شده، دو برابر درخشان تر از ستارگان کشف شده در سابق و قدرت انفجار آن هزاران بار بیشتر از ابرنواختر معمولی است. این ابرنواختر 50 بار درخشان تر از کهکشان راه شیری است.