کد خبر: 85998
تاریخ: 27دي1394
کد خبرنگار: 225

صلاحیت سید حسن خمینی برای انتخابات خبرگان تائید شد

سایت خبری پایش مدعی شد: شورای نگهبان صلاحیت سیدحسن خمینی برای شرکت در انتخابات خبرگان را تأیید کرد.

یک منبع نزدیک به شورای نگهبان با اعلام این خبر به سایت خبری «پایش» گفت که با وجود شرکت نکردن نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در امتحان اجتهاد، اعضای شورای نگهبان رأی به تأیید صلاحیت وی داده‌اند.