کد خبر: 89305
تاریخ: 3بهمن1394
کد خبرنگار: 235

ورود رییس جمهور چین به تهران (عکس)