آشنایی با افکار و دیدگاه های رئیس جدید کانون وکلای مرکز

مهمترین اولویت براى هیئت مدیره لایحه جامع وکالت در مجلس است/این لایحه استقلال کانون را به خطر انداخته است

وکیل ملت: دکتر امیر حسین آبادی در جلسه امروز سه شنبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز از سوی اعضا بعنوان رئیس جدید کانون وکلای مرکز انتخاب شد. به جهت آشنایی با افکار و دیدگاه های ایشان گفتگویی که یه هنگام انتخابات هیات مدیره کانون در اسفند سال گذشته با ایشان شده بود باز نشر می شود.

تاریخ انتشار: 31فروردين1395|14:41

مهمترین اولویت براى هیئت مدیره لایحه جامع وکالت در مجلس است/این لایحه استقلال کانون را به خطر انداخته است
| کد خبر: 135129

  ۱٫ جناب آقای دکتر امیر حسین آبادی با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، ابتدا با معرفی خود، خلاصه ای از سوابق علمی، عملی و صنفی خود را بیان فرمایید؟ از فرصتى که به من داده اید سپاسگزارم. من امیرحسین آبادى متولد سال١٣٢٧. تحصیلات:لیسانس حقوق قضایى وفوق لیسانس حقوق خصوصى راازدانشگاه تهران قبل ازپیروزى انقلاب دریافت نمودم. درسال١٣٧۴موفق به اخذدکتراى حقوق خصوصى از دنشگاه مونتسکیو درکشورفرانسه گردیدم. مشاغل:ازسال١٣۵٢وارد کار قضایى شدم ومشاغل مختلف ازجمله دادرس على البدل دادگاههاى بخش تهران رئیس شعبه٩دادگاه بخش تهران دادرس دادگاههاى شهرستان تهران رییس شعبه ٢دادگاه شهرستان تهران راعهده داربوده ام. ازسال١٣۵۴ به اداره حقوقى قوه قضاییه منتقل شده وتاسال١٣٧٠به عنوان مستشار اداره حقوقى مشغول بکاربودم درضمن دروس حقوقى ازجمله مقدمه حقوق ، حقوق مدنى وآیین دادرسى مدنى را دردانشگاههاى مختلف تدریس مى کردم سر انجام درسال١٣٧٠از قوه قضاییه به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى منتقل وبه عنوان عضو هیئت علمى دراین دانشگاه مشغول بودم ودرسال١٣٩٠ بعدازنزیک به ۴٠ سال خدمت بازنشسته شدم، اما در دوره دکترى ،حقوق مدنى ومسوولیت مدنى راهمچنان تدریس مى کنم. بعد از انتقال به دانشگاه پروانه وکالت از کانون وکلادریافت نمودم وتاکنون سه دوره عضو هییت مدیره کانون بوده ام. ۲٫ مهمترین نقیصه موجود در مدیریت کانون را در کجا می دانید و اگر به عضویت هیات مدیره کانون انتخاب شوید اولین اقدامی را که برای حفظ شان و جایگاه وکیل دادگستری انجام خواهید داد چیست؟ درپاسخ به سوءالات شما بأیدعرض کنم که مهمترین مشکل درمدیریت کانون عدم اتحاد و فقدان اتفاق بین أعضاء هیئت مدیره است. البته وجود اختلاف نظر و تنوع أرا امرى لازم و ضرورى است ولى این اختلاف عقاید نباید به خصومت و دشمنى شخصى و جناحى تبدیل شود به عنوان مثال اگر یک نَفَر یا یک جناح در هیات مدیره پیشنهادى ارائه دهد که به نفع کانون باشد جناح مقابل نباید به صرف این که این پیشنهادى از سوى رقیب بوده است با آن مخالفت کند این گونه اختلافات که متاسفانه در دوره هاى اخیر زیاد شائع شده آفت بزرگى براى کانون وکلاست. چناچه به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوم اولین اقدام من إیجاد اتحاد و اتفاق بین جناح هاى مختلف است همچنان که در دوره ٢٢ هیات مدیره به اتفاق مرحوم آقاى نوبخت این کار را انجام دادیم و با وجود اختلاف و حتا خصومت و عنادى که بین دو تشکل اصلى در جریان انتخابات و اولین روز انتخاب هیات رئیسه وجود داشت، با میانجى گرى ما تبدیل به وفاق شد و به تأیید همه کسانى که در جریان آن دوره بوده اند، دوره بیست و دوم بهترین دوره هیات مدیره بعد از انقلاب بوده است.

 

۳٫ مهمترین ویژگی لازم برای عضویت در هیات مدیره را چه می دانید؟ برخی از صاحبنظران و پیشکسوتان وکالت می گویند، کسانی باید عضو هیات مدیره شوند، که به کانون اعتبار دهند، نه اینکه از کانون کسب اعتبار کنند. به نظر شما برای تحقق این هدف، چه اوصافی باید مدنظر رای دهندگان قرار گیرد؟ این یک واقعیت است که اعضاء هئت مدیره بایدافرادى باشند که موجب اعتلا واعتبارکانون باشند نه اینکه عضویت درهیئت مدیره به آنان شهرت واعتبار بخشد. به همین دلیل وکلا باید به کسانى راى دهند که درجامعه حقوقى شناخته شده هستند وازشحصیت بالا وممتازبرخوردارباشند وبراى معرفى خودنیازى به هزینه کردم ازکانون نداشته باشند.

 

۴٫ کانون وکلا چگونه می تواند در زمینه ارتقاء شان و منزلت اجتماعی وکلا ایفای نقش نماید؟ یکى ازوظایف هیئت مدیره کانون شناساندن موقعیت وجایگاه واقعى وکلا درجامعه است. براى اجراى این وظیفه باید درابتدا خود اعضاء هیئت مدیره ازجایگاه اجتماعى ویژه اى برخوردار باشند.

 

۵٫ جایگاه فعلی وکلا در نزد افکار عمومی را تا چه اندازه متاثر از عملکرد همکاران خود می دانید و مهمترین عامل رشد و ارتقاء اجتماعی وکلا را در چه می دانید؟ جایگاه هرصنف وگرهى را رفتاروعملکرد اعضاى آن گروه تعیین مى کند وکلاهم این قاعده مستثنی نیستند. البته تاجایى که من اطلاع دارم اکثرقریب باتفاق وکلا رعایت شؤنات وکالتى رامى نمایند تعداداندکى که احیانآ عملکرد نادرست دارند وظیفه هیئت مدیره است تا با ابزارهایى که دراختیار دارد مثل دادسراى انتظامى وکمیسیون نظارت برکارآنان دقیقآ نظارت نماید وتذکرات وارشادات لازم رانسبت به آنان اعمال نماید.

 

۶٫ رئوس برنامه هایی که برای رشد و پویایی جامعه وکالت و حفظ استقلال کانون درنظر دارید بیان فرمایید؟ بزرگترین چالش کانون وکلا درحال حاضرلایحه جامع وکالت است که در مجلس مطرح است واستقلال کانون رادرخطر انداخته است مهمترین اولویت براى تمام وکلا عمومآ وبراى هیئت مدیره خصوصآ لایحه جامع وکالت است. همه باید درحدتوان خودسعى کنیم این لایحه به نحوى ازمجلس بگذرد که استقلال کانون حفظ شود.

 

۷٫ نحوه تعامل کانون وکلا با نهادهای حکومتی و قوای سه گانه باید چگونه باشد؟ بدیهى است که کانون بایدباقواى سه گانه مملکت به ویژه قوه قصاییه درتعامل باشد اما تعامل به هیچ وجه به معناى زیر سلطه ومطیع این قوا بودن نیست.

 

۸٫ باتوجه به درپیش بودن تصویب لایحه جامع وکالت دادگستری، چنانچه می دانید برخی از همکاران را عقیده بر این است که وکلای دادگستری و کانون وکلا باید از هرگونه مداخله و ایفای نقش در تدوین و تصویب آن احتراز نمایند تا نقایص احتمالی آن به حساب وکلا نوشته نشود. این عقیده را تا چه اندازه در راستای حفظ استقلال کانون موثر می دانید؟ این نظر را من قبول ندارم کانون باید فعالانه ایفاء نقش کند ونظرات خود رابه طور مکتوب إعلام نماید اگر این نظرات قبول نشد ودرآینده نقایصى وجودداشت نمى تواند به حساب کانون گذارده شود زیرا کانون مى تواند نظرات کتبى خود را آرائه دهد.

 

۹٫ شما در کدامیک از این تشکلها عضویت دارید؟ و چه نقشی در تشکلهای متبوع خود دارید؟ من عضو هیچ تشکلى نیستم اما باتمام تشکل ها رابطه بسیار خوبى دارم واگرفرصت کنم درتمام جلسات شرکت مى کنم.

 

۱۰٫ یکی از دل مشغولی های وکلا این است که در زمان انتخابات هیات مدیره شعارهای زیبایی از طرف نامزدها داده می شود. اما غالبا بعداز انتخابات، به این بهانه که وعده های داده شده در هیات مدیره رای نمی آورد به فراموشی سپرده می شوند و از اجرای آنها خبری نیست. شما چه ضمانت اجرایی برای عملی شدن شعارهای انتخاباتی خود درنظر گرفته اید؟ اولا نامزدهاى هیئت مدیره نباید شعارهایى بدهند که اجراى آن ازتوان آنها خارج است ثانیآ وکلا نباید کسانى که اینچنین شعارهارامى دهند انتخاب کنند.

 

تهیه و تنظیم: نرگس کرمی
منبع: وبسایت حقوقی عدل

دسته بندی گفتگو , حقوقی , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top