انتقال حق انتفاع

وکیل ملت: حق انتفاع از حقوق مالی است و در صورتی که در عقد عدم حق انتقال بغیر عقد نشده باشد، منتفع میتواند آن را بدیگري انتقال دهد، زیرا هر مالکی میتواند هر گونه تصرفی در ملک خود بنماید و حق انتفاع، ملک منتفع میباشد. اما در صورتی که قید مباشرت در حق انتفاع شده باشد، منتفع میتواند آن را بغیر انتقال دهد با شرط آنکه خود از آن استفاده نماید.

تاریخ انتشار: 19ارديبهشت1395|10:49

انتقال حق انتفاع
| کد خبر: 146536

در سکنی میتوان استظهار نمود که سکونت منتفع مورد نظر در عقد میباشد و مانند آن است که در عقد قید شده باشد که منتفع فقط میتواند خود سکونت کند. بدین جهت است که بسیاري از فقهاء واگذاري حق انتفاع را در سکنی تجویز نمی نمایند، ولی بنظر میرسد که هرگاه قرینه بر این امر نباشد سکونت بخودي خود مباشرت ساکن را ایجاب نمی نماید و بر فرض چنین باشد واگذاري حق سکنی از طرف منتفع با شرط مباشرت خود اشکالی ندارد.  در سکنی مالک فقط حق سکنی را که حق استعمال باشد بمنتفع واگذار نموده است بدون آنکه حق استثمار آن را به او داده باشد، بنابراین هرگاه مورد سکنی باغ باشد منتفع نمیتواند از میوههاي آن بهرهمند گردد. ✍بنابر آنچه در تعریف حق انتفاع ذکر شد، اجاره دادن حق انتفاع از طرف منتفع بمعنی اصطلاحی ممکن نخواهد بود، زیرا اجاره تملیک منفعت است و منتفع مالک منافع نمیباشد تا آن را بتواند بدیگري انتقال دهد، بلکه او داراي حقی است که در اثر آن از منافع مال موضوع حق انتفاع بهرهمند میگردد و میتواند این حق را مانند حقوق مالی دیگر بهر کس بخواهد واگذار نماید.  نابراین اجاره از طرف منتفع، مسامحۀ در تعبیر است. منتفع نمیتواند حق انتفاع را براي بیش از مدتی که خود دارا میباشد، بدیگري واگذار کند، چنانکه هرگاه حق انتفاع بطور رقبی و یا عمري بمقدار عمر منتفع برقرار شده باشد و منتفع براي مدت ده سال حق انتفاع خود را بدیگري واگذار بنماید و مدت رقبی کمتر از آن باشد و در صورتی که عمري است قبل از ده سال منتفع فوت کند، نسبت به بقیه مدت واگذاري فضولی میباشد و نفوذ آن منوط باجازه مالک است. همچنین است در حبس مؤبد، یعنی طبقۀ سابق از محبوس لهم نمیتوانند حق انتفاع را بیش از مدت حیات خود بدیگري واگذار نمایند، زیرا حق آنان محدود بزمان حیات است و هرگاه براي مدت بیش از زمان حیات خود آن را واگذار نمایند و در مدت بمیرند، نسبت ببقیۀ مدت، واگذاري عقد نافذ نیست و فضولی میباشد و منوط باجازه طبقۀ لاحق از محبوس لهم است و فوت طبقۀ سابق کشف میکند که مدت واگذاري تا آن زمان صحیح بوده است. هرگاه طبقۀ لاحق اجازه ندهد واگذاري مزبور باطل خواهد بود. (ماده 497 ق. م) مورد مزبور را نمیتوان با مورد مالک قیاس کرد و گفت: چنانکه مالک میتواند ملک خود را براي مدت بیش از حیات خود باجاره دهد و اجاره صحیح است اگر چه در ظرف مدت بمیرد، همچنین منتفع نیز میتواند حق انتفاع ملک را بیش از مدت حیات خود واگذار نماید، زیرا در مورد مالک منافع تمام مدت وجود مال، بتبع عین متعلق بمالک است و همچنانکه مالک میتواند عین ملک را واگذار کند، میتواند براي هر مدتی آن را باجاره بدهد.  بخلاف مورد حبس مؤبد که مالک عین فقط حق انتفاع مدت حیات منتفع را باو واگذار نموده و پس از فوت، حق انتفاع بطبقۀ بعد از او واگذار شده است.  

کلید واژه ها انتقال - حق - انتفاع
منبع خبر وکیل ملت
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top