نادر قاضي‌پور به عنوان يكي از جنجالي‌ترين نمايندگان مجلس از دوره هشتم تاكنون نمايندگي اروميه را بر عهده دارد. اين نماينده اصولگرا عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است. بخشداری پيرانشهر و فرمانداري سردشت نيز از جمله سمت‌هاي وي است. قاضي پور داراي ليسانس فيزيك كاربردي و فوق ليسانس مديريت صنعتي است. به همين دليل و به بهانه پايان مجلس نهم با وي درباره ناگفته‌ها و پشت پرده مجلس گذشته گفت‌وگو كرديم. وي با تاييد اين مطلب كه برخي از نمايندگان از پشت پرده خط مي‌گيرند عنوان مي‌كند: «پس از استيضاح آقاي فرجي دانا نمايندگان به صورت جدي به دنبال استيضاح آقاي چيت چيان وزير نيرو بودند. وزير كشور، وزير جهاد كشاورزي و همچنين وزير صنعت و معدن نيز در دستور كار استيضاح نمايندگان قرار داشت. با اين وجود هيات رئيسه مجلس كه به اهداف پشت پرده استيضاح‌ها پي برده بود، برخلاف آيين نامه مجلس استيضاح‌هاي مطرح شده را اعلام وصول نكرد. آقاي لاريجاني با برخي از استيضاح‌ها مخالفت مي‌كردند اما برخي براي استيضاح وزراي دولت برنامه داشتند». نماينده اروميه همچنين با افشاي پشت پرده استيضاح رضا فرجي‌دانا خاطرنشان مي‌كند: «برخي از نمايندگان مجلس گمان مي‌كردند وزراي انتخابي آقاي روحاني همگي بازيچه هستند و «شاه مهره» گرداننده وزارت علوم شخص ديگري است. اين نمايندگان احساس مي‌كردند شاه مهره گرداننده وزارت علوم برادر آقاي روحاني يعني آقاي حسین فريدون است. به همين دليل تلاش داشتند به كسي رای اعتماد بدهند كه از برادر رئيس‌جمهور حرف شنوي نداشته يا كمتر حرف شنوي داشته باشند. در نتيجه به دنبال شخصي بودند كه شاه مهره باشد و تحت تاثير ديگران قرار نگيرد و قدرت تصميم‌گيري داشته باشد». در ادامه متن گفت‌وگوي «آرمان» با نادر قاضي‌پور را از نظر مي‌گذرانيد: سخنان اخير شما در انتخابات با حاشيه‌هاي زيادي همراه بود؟ آيا عباراتي كه در آن سخنراني به كار برديد به صورت ناخودآگاه بيان شدند يا اينكه با برنامه قبلي اين سخنان را به زبان آورديد؟شما احتمال مي‌داديد اين سخنان بازتاب و واكنش‌هاي زيادي در پي داشته باشد؟ انتشار اين سخنان به صورت برنامه‌ريزي شده بود و برخي براي انتشار اين سخنان در حجم گسترده پول‌هاي زيادي خرج كردند. بنده هيچ گونه الفاظ نامناسب در سخنراني خود به كار نبردم، اما برخي با قطعه قطعه كردن سخنان من به حاشيه‌سازي در اين زمينه پرداختند. بنده تا زمان تشكيل مجلس دهم در اين زمينه اظهارنظر جدي نخواهم كرد اما در نخستين فرصت و در پشت تريبون مجلس تمام جزئيات و پشت پرده اين مساله را بازگو خواهم كرد. نكات مبهم درباره مجلس نهم بسيار است. يكي از اين مسائل پشت پرده عدم رای اعتماد به برخي از وزراي دولت آقاي روحاني بود. آيا مخالفان دولت آقاي روحاني براي عدم رای اعتماد به وزراي پيشنهادي آقاي روحاني برنامه داشتند؟ در اين زمينه سه بحث كلي بين نمايندگان مجلس مطرح شد. نخست اينكه برخي از افراد كارآمد و متعهد هستند و بايد از آنها حمايت كرد تا وارد كابينه شوند. دوم اينكه نمايندگان نسبت به وزارتخانه‌هاي با اهميت حساسيت بيشتري داشته باشند تا يك وزير قوي براي آن انتخاب شود. بيشترين تاكيد‌ها نيز روي سه وزارتخانه آموزش و پروش، علوم و تحقيقات فناوري و فرهنگ و ارشاد بود. نكته سوم اين بود كه نمايندگان به دنبال كساني بودند كه خط قرمز نظام را رعايت كنند و همچنين در اتفاقات سال۸۸ حضور نداشته باشند. يكي از چالش‌هاي مهم مجلس نهم انتخاب وزير علوم و استيضاح دكتر فرجي دانا بود. آيا مخالفان دولت تلاش داشتند با چنين رفتاری براي آقاي روحاني خط و نشان بكشند؟ برخي از نمايندگان مجلس گمان مي‌كردند وزراي انتخابي آقاي روحاني همگي بازيچه هستند و «شاه مهره» گرداننده وزارت علوم شخص ديگري است. منظور اين نمايندگان چه كسي بود؟ اين نمايندگان احساس مي‌كردند شاه مهره گرداننده وزارت علوم برادر آقاي روحاني يعني آقاي حسین فريدون است. اين نمايندگان تلاش داشتند به كسي رای اعتماد بدهند كه از برادر رئيس‌جمهور حرف شنوي نداشته يا كمتر حرف شنوي داشته باشند. به همين دليل به دنبال شخصي بودند كه شاه مهره باشد و تحت تاثير ديگران قرار نگيرد و قدرت تصميم‌گيري داشته باشد. از سوي ديگر برخي از نمايندگان به دنبال اين بودند كه جامعه اسلامي دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي ولايتمدار كوبيده نشوند و جاي خود را به تشكل‌هاي ديگر سياسي ندهند. صندلي شما در مجلس در سمت مخالف اعضاي جبهه پايداري است به شكلي كه اين عده در يك طرف مجلس بودند و شما در طرف ديگر صحن قرار داشتيد. با اين وجود آيا در طول مدت نمايندگي خود با اعضاي جبهه پايداري هم مشورت مي‌كرديد يا با آنها هماهنگي انجام مي‌داديد؟ خير؛ بنده در طول مجلس هشتم يكي از نمايندگاني بودم كه با مشي و افكار اعضاي جبهه پايداري موافق نبودم و در مقابل آنها ايستادگي مي‌كردم. در طول دوران نمايندگي آيا سخنان پشت پرده يا درگوشي اعضاي جبهه پايداري كه در تصميمات مجلس تاثيرگذاشته باشد نشنيديد؟ خير؛ اعضاي جبهه پايداري اصلا جرات نداشتند به من نزديك شوند. بنده نماينده‌اي مستقل هستم و تلاش مي‌كنم تحت تاثير جريان‌هاي سياسي مجلس قرار نگيرم. اعضاي جبهه پايداري براي اجراي برنامه‌هاي خود در مجلس از چه راه‌هايي استفاده مي‌كردند؟هدف اين جريان از برهم زدن فضاي مجلس چه بود؟ اعضاي جبهه پايداري به دنبال شكستن رياست مجلس بودند و تلاش مي‌كردند قبح آقاي لاريجاني را در مجلس بشكنند. اين عده تمايل داشتند شخص ديگري به جز آقاي لاريجاني رياست مجلس را برعهده داشته باشند. به همين دليل در برخي از انتخابات هيات رئيسه تلاش مي‌كردند نمايندگان را به سمت شخص ديگري به جز آقاي لاريجاني متمايل كنند. البته از اين نكته نيز نبايد غافل شويم كه اعضاي جبهه پايداري همديگر را قبول نداشتند و در مورد مسائل مهم نمي‌توانستند به اتفاق نظر برسند. در مجلس نهم موضوع استيضاح كدام يك از وزراي دولت آقاي روحاني مطرح شد؟ پس از استيضاح آقاي فرجي دانا نمايندگان به صورت جدي به دنبال استيضاح آقاي چيت چيان وزير نيرو بودند. وزير كشور، وزير جهاد كشاورزي و همچنين وزير صنعت و معدن نيز در دستور كار استيضاح نمايندگان قرار داشت. با اين وجود هيات رئيسه مجلس كه به اهداف پشت پرده استيضاح‌ها پي برده بود برخلاف آيين نامه مجلس استيضاح‌هاي مطرح شده را اعلام وصول نكرد. آقاي لاريجاني با برخي از استيضاح‌ها مخالفت مي‌كردند اما برخي براي استيضاح وزراي دولت برنامه داشتند. آيا در بين نمايندگان مجلس بحث استيضاح دكتر ظريف هم مطرح شد؟ خير؛ من چنين موضوعي را از نمايندگان نشنيده‌ام. مخالفان دولت به دنبال طرح سوال از رئيس‌جمهور نرفتند؟ خير؛ در اين زمينه نيز هيچ اقدامي صورت نگرفت. آقاي حدادعادل چه نقشي در مجلس نهم داشتند؟ آقاي حدادعادل از ابتدا به دنبال رياست مجلس نهم بود و هنگامي كه نمايندگان از آقاي لاريجاني حمايت كردند ايشان بيش از اينكه به طرح‌ها و لوايح رسيدگي كنند بيشتر به مسائل سياسي توجه مي‌كردند. آقاي حدادعادل عده‌اي را اطراف خود جمع كرده بود كه پس از مدتي شكل منسجمي به خود گرفتند و در تصميمات مجلس تاثيرگذار بودند. اين گروه منسجم كه حول آقاي حدادعادل تشكيل شده بود چه ارتباطي با اعضاي جبهه پايداري داشت؟ در اين زمينه من اطلاع دقيقي ندارم اما به نظر مي‌رسيد اين دو گروه با يكديگر بي‌ارتباط نيستند. آيا در طول مجلس نهم موضوع پايان رياست آقاي لاريجاني در بين نمايندگان مطرح شد؟ بله؛ عده‌اي تلاش مي‌كردند آقاي لاريجاني رئيس مجلس نباشد و به جاي ايشان آقاي حداد عادل رئيس مجلس شود. شما با رياست آقاي لاريجاني برمجلس دهم موافقيد؟ بله؛ صددر صد با رياست ايشان موافق هستم. اگر آقاي عارف به رياست مجلس برسند واكنش شما چه خواهد بود؟ در چنين شرايطي من به شکل جديد فكر مي‌كنم و تلاش مي‌كنم بهترين تصميم را در اين زمينه اتخاذ كنم. من يك نماينده مستقل هستم و رويكرد وسبك خاص خود را دارم. به همين دليل تلاش مي‌كنم سبك خود را در مجلس دهم نيز در پيش بگيرم. شما عضو فراكسيون رهروان ولايت بوديد. هنگامي كه متوجه شديد افرادي مانند كاظم جلالي و بهروز نعمتي در ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان قرار گرفتند چه احساسي داشتيد؟ به نظر من اين افراد كار بدي كردند. انسان بايد محكم باشد. اين عده به جاي اينكه در اين طرف رودخانه قرار بگيرند به طرف ديگر رودخانه رفتند و روي مواضع خود ايستادگي نكردند. به نظر من هنگامي كه اين افراد احساس كردند نمي‌توانند در ليستي كه اعضاي جبهه پايداري درآن قرار دارند حضور داشته باشند بايد يك ليست مستقل به سرليستي آقاي لاريجاني ارائه مي‌كردند. نظر شما درباره مواضع علي مطهري در مجلس چيست؟ آقاي مطهري يك نماينده مستقل هستند كه بيش از آنكه به طرح‌ها و لوايح رسيدگي كند به مسائل سياسي توجه مي‌كند. نخستين وظيفه يك نماينده قانون‌گذاري است و مسائل سياسي و نظارتي در اولويت‌هاي بعدي مسئوليت نمايندگي است. با اين وجود معتقدم وجود امثال آقاي مطهري در مجلس بسيار مفيد است. وجود چنين نمايندگي سبب تضارب بيشتر آرا و پويايي مجلس مي‌شود. تصميمات مجلس به چه ميزان تحت تاثير لابي‌هاي پشت پرده است؟ بنده اين مساله را تاييد مي‌كنم كه برخي از نمايندگان مجلس از پشت پرده خط دهي مي‌شوند و با پشت پرده در ارتباط هستند. شما يكي از شاكيان پرونده احمدي‌نژاد بوديد. چرا زماني كه احمدي‌نژاد حاضر نشد در دادگاه حاضر شود سکوت كرديد؟ بنده در اين زمينه از تريبون مجلس صحبت كردم و به اين اقدام انتقاد كردم. احمدي‌نژاد گمان مي‌كرد از هنگامي كه به رياست‌جمهوري رسيده است مي‌تواند رفتار فراقانوني داشته باشد. اين در حالي است كه رئيس دولت بايد از همه بيشتر خود را به اجراي قانون متلزم بداند. هدف برخي نمايندگان از تشكيل كميسيون برجام چه بود؟ اگر دولت برجام را به صورت لايحه به مجلس تحويل مي‌داد مجلس مي‌بايست برجام را تاييد يا رد مي‌كرد. اگر برجام مورد تاييد مجلس قرار مي‌گرفت دست دولت براي اجراي سياست‌هاي خود در دوران پسا برجام باز مي‌شد اما درغير اين صورت دولت در اجراي برنامه‌هاي خود با مشكلات زيادي مواجه مي‌شد. با اين وجود هنگامي كه كميسيون ويژه برجام تشكيل شد مجلس نه برجام را رد و نه تاييد كرد و بلكه زمان و مكان آن را مشخص كرد وبراي آن چارچوب و خط مشي تدوين كرد. ارزيابي شما از مديريت آقاي لاريجاني در مساله برجام چيست؟ آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس در مساله برجام منفعت مردم و نظام را در نظر گرفتند و عملكرد قابل قبولي در اين زمينه داشتند. برخي با استناد به عملكرد آقاي لاريجاني در روز تصويب برجام گمان مي‌كنند ايشان از پشت پرده براي تاييد برجام خط مي‌گرفتند كه به نظر من اين مساله به هيچ عنوان صحيح نيست. قبل از تصويب برجام همه مسائل درباره برجام در كميسيون‌هاي مختلف و همچنين فراكسيون‌هاي مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود و هيچ گونه شك و شبهه اي در اراده نمايندگان براي تصويب برجام وجود نداشت. نكته ديگر اينكه مديريت مجلس كار بسيار سختي است و اداره كردن طيف‌هاي مختلف سياسي كه دغدغه‌هاي متفاوتي دارند كار دشواري است كه آقاي لاريجاني به خوبي از عهده آن برآمده است. شما در انتخابات رياست‌جمهوري به چه كسي رای داديد؟ من به آقاي روحاني رای ندادم بلكه به آقاي قاليباف رای دادم. با اين وجود به دليل اينكه حكم رياست‌جمهوري را رهبر معظم انقلاب تنفيذ كردند هيچ گونه بي‌احترامي به دولت آقاي روحاني نكرده و در آينده نيز نخواهم كرد. بنده در انتخابات رياست‌جمهوري سال‌های۸۴و۸۸ به احمدي‌نژاد نيز رای ندادم. به نظر من تفاوت مهم روحاني و احمدي‌نژاد در اين بود كه احمدي‌نژاد به دنبال ژنرال و سرلشكر نبود بلكه به دنبال سرباز صفر بود. وي حتي به دنبال سرجوخه نيز نبود و هيچ گونه مخالفت با تصميم‌هاي خود را برنمي‌تابيد. با اين وجود آقاي روحاني به دنبال لردهاي جامعه است و بيشتر به طبقات ثروتمند جامعه توجه مي‌كند.

منبع خبر روزنو
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top