سیف خبرداد:

بازار بدهی در نظام پولی ایجاد می شود

وکیل ملت: رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به‎ ‎بخشنامه بانك مركزي درخصوص مستثني شدن بنگاه هاي كوچك و متوسط از ‏برخي‎ ‎بندهاي دريافت تسهيلات، اظهار كرد: اين بخشنامه اخيرا به بانك هاي عامل‎ ‎ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات ‏درخصوص چك برگشتي و مطالبات معوق، مقرر شده‎ ‎بانك ها تسهيلات كمتر از يك ميليارد تومان را براي اين بنگاه ها ‏تمديد‎ ‎كنند‎.

تاریخ انتشار: 18خرداد1395|16:24

بازار بدهی در نظام پولی ایجاد می شود
| کد خبر: 167787

به گزارش وکیل ملت ، ولي‌اله‎ ‎سيف عصر روز دوشنبه دو جلسه جداگانه با مديران عامل، اعضاي هيئت ‏مديره و‎ ‎مديران ارشد بخش اعتباري بانك ها داشت. محور اين دو جلسه كه در مجموع چهار‎ ‎ساعت به طول انجاميد، ‏بررسي راه هاي كمك نظام بانكي به توليد كشور و‎ ‎واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بود.

رئيس كل در اين جلسات تاكيد ‏كرد: در سال‎ "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل" بايد آثار فعاليت بانك ها در اقتصاد كشور به‎ ‎صورت حمايت از توليد، ‏اشتغال و بهبود صادرات كشور نمايان و تمام توان نظام‎ ‎بانكي در خدمت تحقق اهداف نامگذاري سال جاري به كار گرفته ‏شود‎.

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع محدود نظام بانكي گفت‎: ‎تسهيلات بانكي بايد به گونه اي تخصيص ‏داده شود كه بر دستاوردهاي دولت‎ ‎يازدهم در تورم و نقدينگي آثار منفي نداشته باشد و منابع محدود به صورت‎ ‎اثربخش در ‏اقتصاد تزريق شود‎.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط در كشور‎ ‎كمتر از ۱۰ هزار واحد است، خاطرنشان ‏كرد: در صورتي كه تنها ۱۰ درصد تسهيلات‎ ‎جديد شبكه بانكي كه رقم آن در حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان است به بنگاه‎ ‎هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد، اين بنگاه ها احيا مي شوند و مي توانند به‎ ‎فعاليت خود ادامه دهند‎.

سيف افزود: در اين خصوص بانك ها بايد مرتب به بانك مركزي گزارش دهند و من‎ ‎نيز در آينده نزديك در برخي ‏جلسات كارگروه هاي استان ها براي اعطاي تسهيلات‎ ‎به بنگاه هاي كوچك و متوسط شركت خواهم كرد‎.‎

رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به‎ ‎بخشنامه بانك مركزي درخصوص مستثني شدن بنگاه هاي كوچك و متوسط از ‏برخي‎ ‎بندهاي دريافت تسهيلات، اظهار كرد: اين بخشنامه اخيرا به بانك هاي عامل‎ ‎ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات ‏درخصوص چك برگشتي و مطالبات معوق، مقرر شده‎ ‎بانك ها تسهيلات كمتر از يك ميليارد تومان را براي اين بنگاه ها ‏تمديد‎ ‎كنند‎.

وي درخصوص كمك غيرمستقيم نظام بانكي به توليد، تصريح كرد: لازم است بانك ها‎ ‎به سمت استفاده از ظرفيت كارت ‏هاي اعتباري عام بروند. اينگونه اعتبارات‎ ‎مصرفي در دنيا توسط بانك ها به مشتريان ارائه مي شود و با اين روش، ‏تسهيلات‎ ‎بانكي به سمت كالاهاي مصرفي مشتريان مي‌رود و به صورت غيرمستقيم به توليد‎ ‎كمك مي شود‎.

رييس‌كل بانك مركزي با تشريح برنامه هاي دولت در سال ۱۳۹۵ كه نظام بانكي‎ ‎بايد ياري رسان آن باشد، گفت: در ‏موضوع خريد تضميني گندم و نوسازي خودروهاي‎ ‎فرسوده با هدف كاهش آلودگي هوا، شبكه بانكي موظف به همكاري با ‏دولت شده و‎ ‎لازم است اين موارد با انضباط كامل و سرعت و دقت عملياتي شود‎.

سيف در خصوص موضوع خريد تضميني گندم از كشاورزان تصريح كرد: در سال هاي‎ ‎گذشته، خريد گندم برعهده بانك ‏ها بود اما در حال حاضر درصد زيادي از منابع‎ ‎توسط وزارت جهادكشاورزي دراختيار بانك ها قرار مي گيرد و درصد ‏باقيمانده كه‎ ‎بانك ها بايد پرداخت كنند تا پايان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوايي‎ ‎ها و آسيابانان به بانك ها پرداخت ‏مي شود‎.

‎‎نظام بانكي اصلاح مي‌شود‎
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانكي و تطبيق با‎ ‎استانداردهاي روز دنيا خاطرنشان كرد: طرح ‏اصلاح نظام تامين مالي كشور،‎ ‎تدوين و بخش مربوط به بانك ها نهايي شده است. يكي از مسائلي كه در اين طرح‎ ‎وجود ‏دارد ايجاد بازار بدهي است كه به وسيله آن، بانك مركزي به ابزار‎ ‎مداخله و سياست پولي مجهز مي شود. بدهي دولت در ‏قالب اين اوراق، تعهد دولت‎ ‎است و اين تعهدات در بازار سرمايه جايگاه پيدا مي كند‎.

رييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر ارائه صورت هاي مالي بانك ها با قالب جديد‎ ‎در سال ۱۳۹۵ گفت: در حال حاضر ‏زمان برگزاري مجامع فرا رسيده و بانك مركزي،‎ ‎صورت هاي مالي جديد را با اقتباس از صورت هاي‎ IFRS ‎به بانك ها ‏ابلاغ كرده‎ ‎است و براي ارائه صورت هاي مالي در قالب جديد، عزم بانك ها را مي طلبد‎.

وي افزود: در صورت هاي مالي سال ۱۳۹۴ بانك ها، بايد ميزان طلب يا بدهي ارز‎ ‎مرجع از بانك مركزي مشخص شود ‏و ابهامي از اين بابت در صورت هاي مالي وجود‎ ‎نداشته باشد؛ بنابراين در پيش‌جلسه مجمع بانك ها كه هرچه زودتر بايد ‏زمان‎ ‎بندي شود، بانك مركزي مروري بر صورت هاي مالي خواهد داشت‎.

‎لزوم شفافيت بازار پولي‎
رييس كل بانك مركزي با تصريح اين نكته كه بيشترين حسن فضاي شفاف بازار‎ ‎پولي، براي خود بانك هاست، گفت: ‏خوشبختانه درحال حاضر شوك هايي كه موسسات‎ ‎غيرمجاز در بازار پول ايجاد مي كردند كنترل شده اما به طور كامل ‏برطرف نشده‎ ‎است و بايد موضوع با قاطعيت بيشتري پيگيري شود‎.‎

وي درخصوص چسبندگي نرخ سود و لزوم تطابق با‎ ‎نرخ تورم خاطرنشان كرد: روند كاهنده تورم ادامه دارد، منتهي نرخ ‏سود از آن‎ ‎تبعيت نكرده است و يكي از علت هاي چسبندگي نرخ سود، شرايط بانك ها و حجم‎ ‎بالاي دارايي هاي منجمد ‏آنهاست كه امكان مانور عملياتي را كاهش داده است‎.

رييس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانك ها براي جذب سپرده‎ ‎هاي بانكي، گفت: بانك ها براي سرپا ‏ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزايش‎ ‎حجم سپرده هاي خود داشتند كه بسيار مخرب بود و در واقع اين موضوع ‏باعث تهي‎ ‎شدن بيشتر ترازنامه بانك ها مي شد‎.

سيف با اشاره به كاهش شكاف نرخ ارز از ۱۶.۶ درصد در پايان سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۳‏‎ ‎درصد در پايان ارديبهشت ماه سال ‏جاري، اظهار كرد: كاهش تدريجي شكاف نرخ‎ ‎ارز بازار و بانك مركزي، اين نويد را مي دهد كه اين شكاف به مرور از ‏بين مي‎ ‎رود و زمينه براي يكسان سازي نرخ ارز فراهم مي شود. بانك مركزي سعي در‎ ‎اجراي اين سياست، پس از اجراي ‏موثر برجام دارد به نحوي كه ارتباطات بانكي‎ ‎وضعيت بهتري پيدا كند و در سال ۱۳۹۵ قطعاً اين سياست اجرايي مي شود‎.

وي بر لزوم انطباق با استانداردهاي دنيا در زمينه مبارزه با پولشويي و‎ ‎تامين مالي تروريسم گفت: در اين زمينه بايد فرم ‏هاي استاندارد و مكانيسم‎ ‎مشخص ايجاد شود چرا كه براي كار با بانك هاي دنيا، نياز به تجهيز خود در‎ ‎اين زمينه داريم. ‏بانك مركزي در اين خصوص دانش لازم را ايجاد مي كند و‎ ‎دراختيار بانك‎ ‎ها قرار مي دهد‎.

رييس كل بانك مركزي پايين بودن نسبت كفايت سرمايه را غيرقابل قبول دانست و‎ ‎گفت: پايين بودن اين نسبت در بانك ها ‏بايد رفع شود. در حال حاضر و‎ ‎به‌تدريج، بانك هاي دولتي از منابعي تجهيز مي شوند اما بانك هاي خصوصي بايد‎ ‎اقدامات ‏اصلاحي لازم را در اين خصوص به كار گيرند‎.‎

منبع خبر اخباربانک
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top