تاریخ انتشار: 30تير1395|23:17

| کد خبر: 180544

افشاگري ژوله از سانسور اجرايش در خندوانه!

وکیل ملت: اين طنزپرداز که کار مطبوعاتي‌اش را در سال 1379 با هفته نامه «تماشاگران امروز» آغاز کرده بعد از 15 سال در مقابل همکاران سابقش نشست و ناگفته‌هايش را بيان کرد.

بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين طنزپرداز در ادامه آمده است: با موزيسين هماهنگ کردم که وقتي من شلنگ را در مي‌آورم، ني بزند و يک تيکه هم داشتم که مي‌رفتم پول مي‌دادم که برايم کليپ بسازند.
 

يک شعر خوب هم مي‌خواندم: صد دفعه، هر دفعه، دستمه، بسمه ... و روي اين هم تمپو مي‌آمد. ولي اين تيکه را درآوردند. زمان اجرا واقعي است. ولي يک تيکه هايي بود که درآوردند و با دو تا نماي تماشاچي و اين‌ها درست شد.
 

دفعه اول فقط به رامبد نگاه مي‌کردم. کج هم ايستاده بودم. به من گفتند سرت را بچرخان. سرم را چرخاندم يادم رفت. اصلا ارتباط گرفتن با آنها فاجعه است.
 

ديروز دو تا خانم مي خواستند با من عکس بگيرند و اصرار داشتند که در عکس براي من شاخ بگذارند. من اندازه آن جايگاهي که در آن قرار گرفته ام نيستم. فارغ از هر گونه شکست نفسي، واقعا دور اول مي‌گفتم خدا کند حذف بشوم. دور بعدي را مي خواهم چه کنم؟ الان نمي‌خواهم حذف بشوم؛ ولي واقعا نمي دانم دفعه بعد را چه کنم.
 

سريال «درحاشيه» اصلا از لحاظ متن چيزي براي دفاع ندارد. آن‌قدر که همه چيز به هم ريخت و اصلا آن کاري که مي‌خواستيم بکنيم نشد و در مونتاژ قسمت‌ها بي سر و ته شد و ...seemorh.com/culture
منبع : هفته نامه تماشاگران امروز

- See more at: http://www.chekhabar.ir/News/6280/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%DA%98%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87!#sthash.NDrG4rRP.dpuf

بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين طنزپرداز در ادامه آمده است: با موزيسين هماهنگ کردم که وقتي من شلنگ را در مي‌آورم، ني بزند و يک تيکه هم داشتم که مي‌رفتم پول مي‌دادم که برايم کليپ بسازند.
 

يک شعر خوب هم مي‌خواندم: صد دفعه، هر دفعه، دستمه، بسمه ... و روي اين هم تمپو مي‌آمد. ولي اين تيکه را درآوردند. زمان اجرا واقعي است. ولي يک تيکه هايي بود که درآوردند و با دو تا نماي تماشاچي و اين‌ها درست شد.
 

دفعه اول فقط به رامبد نگاه مي‌کردم. کج هم ايستاده بودم. به من گفتند سرت را بچرخان. سرم را چرخاندم يادم رفت. اصلا ارتباط گرفتن با آنها فاجعه است.
 

ديروز دو تا خانم مي خواستند با من عکس بگيرند و اصرار داشتند که در عکس براي من شاخ بگذارند. من اندازه آن جايگاهي که در آن قرار گرفته ام نيستم. فارغ از هر گونه شکست نفسي، واقعا دور اول مي‌گفتم خدا کند حذف بشوم. دور بعدي را مي خواهم چه کنم؟ الان نمي‌خواهم حذف بشوم؛ ولي واقعا نمي دانم دفعه بعد را چه کنم.
 

سريال «درحاشيه» اصلا از لحاظ متن چيزي براي دفاع ندارد. آن‌قدر که همه چيز به هم ريخت و اصلا آن کاري که مي‌خواستيم بکنيم نشد و در مونتاژ قسمت‌ها بي سر و ته شد و ...seemorh.com/culture
منبع : هفته نامه تماشاگران امروز

- See more at: http://www.chekhabar.ir/News/6280/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%DA%98%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87!#sthash.NDrG4rRP.dpuf

بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين طنزپرداز در ادامه آمده است: با موزيسين هماهنگ کردم که وقتي من شلنگ را در مي‌آورم، ني بزند و يک تيکه هم داشتم که مي‌رفتم پول مي‌دادم که برايم کليپ بسازند.
 

يک شعر خوب هم مي‌خواندم: صد دفعه، هر دفعه، دستمه، بسمه ... و روي اين هم تمپو مي‌آمد. ولي اين تيکه را درآوردند. زمان اجرا واقعي است. ولي يک تيکه هايي بود که درآوردند و با دو تا نماي تماشاچي و اين‌ها درست شد.
 

دفعه اول فقط به رامبد نگاه مي‌کردم. کج هم ايستاده بودم. به من گفتند سرت را بچرخان. سرم را چرخاندم يادم رفت. اصلا ارتباط گرفتن با آنها فاجعه است.
 

ديروز دو تا خانم مي خواستند با من عکس بگيرند و اصرار داشتند که در عکس براي من شاخ بگذارند. من اندازه آن جايگاهي که در آن قرار گرفته ام نيستم. فارغ از هر گونه شکست نفسي، واقعا دور اول مي‌گفتم خدا کند حذف بشوم. دور بعدي را مي خواهم چه کنم؟ الان نمي‌خواهم حذف بشوم؛ ولي واقعا نمي دانم دفعه بعد را چه کنم.
 

سريال «درحاشيه» اصلا از لحاظ متن چيزي براي دفاع ندارد. آن‌قدر که همه چيز به هم ريخت و اصلا آن کاري که مي‌خواستيم بکنيم نشد و در مونتاژ قسمت‌ها بي سر و ته شد و ...seemorh.com/culture
منبع : هفته نامه تماشاگران امروز

- See more at: http://www.chekhabar.ir/News/6280/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%DA%98%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87!#sthash.NDrG4rRP.dpuf

بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين طنزپرداز در ادامه آمده است: با موزيسين هماهنگ کردم که وقتي من شلنگ را در مي‌آورم، ني بزند و يک تيکه هم داشتم که مي‌رفتم پول مي‌دادم که برايم کليپ بسازند.
 

يک شعر خوب هم مي‌خواندم: صد دفعه، هر دفعه، دستمه، بسمه ... و روي اين هم تمپو مي‌آمد. ولي اين تيکه را درآوردند. زمان اجرا واقعي است. ولي يک تيکه هايي بود که درآوردند و با دو تا نماي تماشاچي و اين‌ها درست شد.
 

دفعه اول فقط به رامبد نگاه مي‌کردم. کج هم ايستاده بودم. به من گفتند سرت را بچرخان. سرم را چرخاندم يادم رفت. اصلا ارتباط گرفتن با آنها فاجعه است.
 

ديروز دو تا خانم مي خواستند با من عکس بگيرند و اصرار داشتند که در عکس براي من شاخ بگذارند. من اندازه آن جايگاهي که در آن قرار گرفته ام نيستم. فارغ از هر گونه شکست نفسي، واقعا دور اول مي‌گفتم خدا کند حذف بشوم. دور بعدي را مي خواهم چه کنم؟ الان نمي‌خواهم حذف بشوم؛ ولي واقعا نمي دانم دفعه بعد را چه کنم.
 

سريال «درحاشيه» اصلا از لحاظ متن چيزي براي دفاع ندارد. آن‌قدر که همه چيز به هم ريخت و اصلا آن کاري که مي‌خواستيم بکنيم نشد و در مونتاژ قسمت‌ها بي سر و ته شد و ...seemorh.com/culture
منبع : هفته نامه تماشاگران امروز

- See more at: http://www.chekhabar.ir/News/6280/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%DA%98%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87!#sthash.NDrG4rRP.dpuf

بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين طنزپرداز در ادامه آمده است: با موزيسين هماهنگ کردم که وقتي من شلنگ را در مي‌آورم، ني بزند و يک تيکه هم داشتم که مي‌رفتم پول مي‌دادم که برايم کليپ بسازند.

يک شعر خوب هم مي‌خواندم: صد دفعه، هر دفعه، دستمه، بسمه ... و روي اين هم تمپو مي‌آمد. ولي اين تيکه را درآوردند. زمان اجرا واقعي است. ولي يک تيکه هايي بود که درآوردند و با دو تا نماي تماشاچي و اين‌ها درست شد.

دفعه اول فقط به رامبد نگاه مي‌کردم. کج هم ايستاده بودم. به من گفتند سرت را بچرخان. سرم را چرخاندم يادم رفت. اصلا ارتباط گرفتن با آنها فاجعه است.

ديروز دو تا خانم مي خواستند با من عکس بگيرند و اصرار داشتند که در عکس براي من شاخ بگذارند. من اندازه آن جايگاهي که در آن قرار گرفته ام نيستم. فارغ از هر گونه شکست نفسي، واقعا دور اول مي‌گفتم خدا کند حذف بشوم. دور بعدي را مي خواهم چه کنم؟ الان نمي‌خواهم حذف بشوم؛ ولي واقعا نمي دانم دفعه بعد را چه کنم.

سريال «درحاشيه» اصلا از لحاظ متن چيزي براي دفاع ندارد. آن‌قدر که همه چيز به هم ريخت و اصلا آن کاري که مي‌خواستيم بکنيم نشد و در مونتاژ قسمت‌ها بي سر و ته شد و ...منبع : هفته نامه تماشاگران امروز

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top