ده نکته راهبردی درباره سیل

دکتر علی دارابی عضو هیات علمی تهران مرکز

"امید به ناامیدى"

پدرام سلطانی
ادامه...

با توجه به بازی حساس ایران و کره جنوبی بر این برآمدیم که تحلیلی آماری از عملکرد تیم ملی ایران در مقابل کره داشته باشیم. برای این تحلیل ایتم هایی مانند پاس ارسال توپ سوم و پاس های ممتد را زیر نظر گرفتیم:

بخش اول پاس:
تیم ملی ایران در این بازی موفق به دادن 317 پاس شد که از این 317 پاس 280 پاس صحیح بوده و 37 پاس اشتباه و به عبارت دیگر 88% پاس ها صحیح و 12 % پاس ها اشتباه بوده است .میانگین 3.1 پاس در دقیقه تا حدودی نشان دهنده عدم حفظ توپ بالای تیم ملی میباشد که صد البته گاهی این مسئله به سلیقه سرمربی به نسبت شرایط بازی بر میگردد .
به عنوان مثال سرمربی میل به رسیدن به دروازه حریف با کمترین تعداد پاس دارد(انتقال سریع)و طبیعتا این موضوع تاثیر در تعداد پاس و مالکیت توپ دارد .
اما بد نیست تحلیلی  متفاوت بر روی این پاس ها در تیم ملی داشته باشیم .همانطور که گفتیم تیم ملی 280 پاس صحیح داده و انالیزی از این 280 پاس خواهیم داشت.

 
خط دفاع:
خط دفاع ایراان در این بازی 127 پاس صحیح داده است که به روایت دیگر میتوان گفت  خط دفاع و دروازبان تیم در این بازی 45% پاس های صحیح تیم را داده اند اما در این مرحله باید دید چه مقدار از این پاس ها رو به جلو بوده و چه مقدار در خط دفاع رد و بدل شده است.
از 127 پاس صحیح تیم ملی در دفاع 52 پاس مابین مدافعین رد و بدل شده است به روایت دیگر 60% از پاس های دفاع رو به جلو بوده است و 40 % از پاس های دفاع در یک سوم دفاعی خودمان ردوبدل شده است.
از رامین رضاییان با 46 پاس صحیح به عنوان پر کارترین مهره حجومی خط دفاع میتوان نام برد .رامین با اختصاص دادن  36% از پاس های دفاع و 16% از پاس های کل بازی یکی از تاثیر گذار ترین مهره های تیم ملی بوده است .از 46 پاس وی فقط 8 پاس رو به عقب بوده و 38 پاس وی رو به جلو بوده که با دادن 15 پاس صحیح به علیرضا جهانبخش  و 11 پاس به دژاگه سمت راست تیم ملی فعال تر از بازی های قبل خود نشان داد.
دو مدافع میانی ایران در این بازی 50 پاس صحیح دادند که 33 پاس مابین خط دفاع رد و بدل شده به عبارت دیگر17 پاس رو به جلو داشته اند . 66%پاس های این دو بازیکن در دفاع و میل به بردن توپ به کناره واسرار به  شروع  بازیسازی ازمدافعین کناری را میتوان از نکات مهم و هدفمند این بازی نام برد.
و اما در چپ محمدی جوان موفق به دادن 18 پاس صحیح  شد که با توجه به خصوصیات تهاجمی این بازیکن 17 پاس رو به جلو داد و 7 بار امیری 7 بار حاج صفی و 2 بار دژاگه  و 1 بار سردار را صاحب توپ نمود.
نقش پر رنگ دروازبانان در بازیسازی در تیم های دنیا امروزه بسیار زیاد میباشد که بیرانوند نیز با پرتاب های خوب خود و پاس های کوتاه 14 بار توانسته در بازیسازی از دفاع نقش داشته باشد.
 


هافبک های میانی:
 
ایران در این بازی با 2 هافبک دفاعی بازی خود را اداره کرد و از دژاگه در یک خط جلو تر از عزت الهی و حاج صفی در پست پشت مهاجم استفاده نمود . این 3 بازیکن 77 پاس از 280 پاس صحیح تیم را بر عهده داشتند و به عبارت دیگر 27.5% از کل پاس بازی توسط این یازیکنان داده شد اما یک نکته تاریک در این میان وجود دارد 50 پاس توسط دو هافبک دفاعی تیم داده شده است که 50% از این پاس ها رو به عقب بوده است که با توجه به عدم اجرای پرس توسط تیم کره این مقدار پاس رو به عقب نشانه چرخش کم دو هافبک دفاعی به جلو میباشد .اما چرا از این نکته به عنوان نکته تاریک یاد شد ؟ اگر تیمی در مقابل ایران پرس این دو هافبک را در دستور کار قرار دهد این امار رکود خواهد داشت و این توپ های برگشتی به مدافعین باعث مجبور شدن مدافعین به بازی بلند میشود که صد البته از کار خوب این دو بازیکن در فاز دفاعی و نبرد های یک به یک نمیتوان گذشت.
 مثلث دژاگه ،رضاییان ،جهانبخش یا دژاگه ،محمدی و امیری؟
جدا از عملکرد خوب هر دو سمت تیم ملی در این قسمت قصد بر ان داریم که ببینیم که کدام سمت و مثلث در این بازی فعال تر بوده است. برای این کار کافیست که ببینیم چه مقدار پاس در چپ و راست ما رد و بدل شده است در این بازی 87 پاس توسط مثلث راست و 53 پاس توسط مثلث چپ داده شده است و میتوان گفت 62% حملات در مقایسه با سمت چپ از سمت راست تیم ملی بوده است و نشان از فعالیت بیشتر سمت راست  دارد رضاییان و جهانبخش به ترتیب با 46 و 31 پاس صحیح بیشترین تعداد پاس را در داده اند و در چپ محمدی و امیری به ترتیب 18 و 28 پاس داده اند.با اکتساب دو هافبک دفاعی این بالانس تغییری نمیکند زیرا  هر دو سمت 10 پاس دریافت کرده اند.

  سردار در این بازی بیشتر از هر جهت به عنوان یک تمام کننده ظاهر شد و کمتر  در کار های ترکیبی شرکت کرد و دستاورد وی نیز یک گل زیبا روی یک پاس اخر زیبا بود که مثلث سمت راست نقش پر رنگی در این کار ترکیبی داشت.
اما بعد از این امار انفرادی  بد نیست نگاهی به مالکیت توپ تیم ایران داشته باشیم و ببینیم تیم ما در حفظ توپ چه عملکردی داشته است :
 شاید با نگاه اماری به این قسمت کمی حس کنیم که تیم ملی در حفظ توپ مشکل دارد اما باید این نکته در نظر گرفته شود وقتی انتقال سریع در دستور کار تیم ملی قرار دارد کم بودن تعداد ضرب در حفظ توپ  طبیعی میباشد. 
ایران در طول بازی فقط 10 بار موفق به حفظ توپ بالای 5 ضرب شده است  که این 10 بار شامل 3بار 16 ضرب ،3 بار 8 ضرب ، 1 بار 12 ، 1 بار 10 و 1بار 8 و 7 میباشد میتوان میانگین هر 9 دقیقه 1 کار ترکیبی را در نظر گرفت.در تمامی این 16 ضرب ها بیش تر از 60% پاس در خط دفاع رد و بدل شده. این بدین معنی میباشد تیم ایران در حفظ توپ در یک سوم دفاعی حریف کمی با مشکل مواجه میباشد .در این بازی 31 بار بعد از یک پاس یا 2 پاس ایران توپ و مالکیت توپ را از دست داده  که با توجه به انتقال سریع  توپ از دفاع به حمله کمی طبیعی میباشد .
 


پاس های بلند:
تیم ملی در این بازی  29 پاس بلند داده است که در تصویر زیر موجود میباشد.
خط چین ها به منعی پاس های نا موفق و خط صاف به معنی توپ های موفق
 
8 پاس صحیح و 21 پاس بلند اشتباه حاصل بازی بلند تیم ایران بوده است به عبارت دیگر 72% ارسال های ما چه پاس بلند چه سانتر یا کراس در این بازی اشتباه بوده است که آمار چشم گیری میباشد در نیمه اول اغلب این ضربات از یک سوم دفاعی بوده که در نیمه دوم این ضربات بیشتر از یک سوم میانی زده میشود که نقش رامین رضاییان با 10 ضربه بلند که حاصل ان 8 ضربه اشتباه بوده است بیشترین تعداد ضربه بلند را به عهده داشته است.
 نیمه دوم:
 


توپ های سوم و توپ ربایی:
ایران در این بازی موفق به دریافت 20 توپ سوم در میانه میدان شد  که نقش هافبک های دفاعی در این میان پر رنگ میباشد و پوششی بر 29 پاس بلند تیم نهاده شد.
تیم ملی با 20 توپ ربایی روز بسیار خوبی از لحاظ نبرد های یک به یک را  داشت.
اما با از دست دادن 25 توپ نیز عملکرد مناسبی در عبور های یک به یک در فاز تهاجمی را نداشت.
شایان ذکر است 20 توپ ربایی امار خوبی برای تیم محسوب میشود.
امیری و سردار با از دست دادن 7 و 6 توپ بیشترین توپ از دست رفته و جهانبخش و حاج صفی با 7 و 4 توپ بیشترین توپ ربایی در بازی حضور داشتند.

ایران در این بازی چند فاکتور را در برنامه کار خود قرار داد:
•    دفاع هدفمند
•    انتقال سریع
•    دفاع از میانه میدان و مجبور کردن کره به بازی بلند از دفاع
•    دربافت توپ های سوم
•    شکل گیری سریع در حمله و استفاده از ایتم سرعت در کناره ها
بازی با برنامه تیم ملی در این بازی قابل ستایش میباشد و امید به بازی های با برنامه در دیگر بازی های تیم ملی است
ارزوی موفقیت برای تیم ملی ایران 
 

 دی اسپورت

تهیه و تنظیم: گروه انالیز میلیمتر

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top