رتبه 1
94012521
ابوالفضل سهرابی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
94012983
رحیم یوسفی
البرز
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
94001826
محمد مظفری
یزد
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
94013833
آیین دشتی
مازندران
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
94016744
طناز میردامادی
گیلان
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
94014444
حامد کشاورز
فارس
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
95010788
میلاد محمدی
لرستان
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
95012606
اکبر امینی زاده
بوشهر
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
95013425
داود جلوداری
یزد
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
93030018
نسرین احمدی
چهارمحال و بختیاری
سهمیه آزاد
 
رتبه 1
95010542
یاسر عرب نژاد
کرمان
سهمیه ایثارگر
 
رتبه 2
94013697
نیلوفر کاوه ئی
اراک
سهمیه آزاد
 
رتبه 2
95010076
اسکندر رنجبر ابوعلی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 2
94014930
مریم شرفی گودرزی
گیلان
سهمیه آزاد
 
رتبه 2
94014490
منوچهر داور
کرمانشاه
سهمیه آزاد
 
رتبه 2
95012041
محمد رضا پیرینه
بوشهر
سهمیه ایثارگر
 
رتبه 2
95013089
ساناز یوسفی
البرز
سهمیه آزاد
 
رتبه 3
95010825
علیرضا رئیسی نافچی
چهارمحال و بختیاری
سهمیه آزاد
 
رتبه 3
95011113
فاطمه روزبهانی
لرستان
سهمیه آزاد
 
رتبه 3
93001350
منا حمیدی مجد
اراک
سهمیه آزاد
 
رتبه 3
95010930
قدرت الله توکلی
مازندران
سهمیه ایثارگر
 
رتبه 4
94013294
امیر برخورداری
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 4
93040186
الهام زراعت پيشه
فارس
سهمیه آزاد
 
رتبه 4
95011713
مریم لامعی رامندی
قزوین
سهمیه آزاد
 
رتبه 4
94014584
آریا مسیبیان
کرمانشاه
سهمیه آزاد
 
رتبه 4
95010920
سید سارا اسدی زاده
بوشهر
سهمیه آزاد
 
رتبه 4
95013052
سیدمحمد طباطبایی نژاد
مرکز
سهمیه ایثارگر
 
رتبه 4
94014045
مریم احمدپور
 اذربايجان غربي
سهمیه ایثارگر
 
رتبه 5
94012467
آرش امیری
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 5
93092598
حسین علی ساریجالو
قزوین
سهمیه آزاد
 
رتبه 5
95011998
فرزاد زيبايي
زنجان
سهمیه آزاد
 
رتبه 6
94012766
سجاد رضائی جوزانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 6
95012246
معصومه آزادیخواه
قزوین
سهمیه آزاد
 
رتبه 6
94012902
حسین طراوت
خوزستان
سهمیه آزاد
 
رتبه 7
95010032
مرضیه عبودی
فارس
سهمیه آزاد
 
رتبه 7
95011404
محمدهادی پورسینا
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 7
93091264
محمد عابدي
خوزستان
سهمیه آزاد
 
رتبه 7
94012213
مهناز مزیدی شرف ابادی
یزد
سهمیه آزاد
 
رتبه 7
94014242
مهرناز مفرد بوشهری
بوشهر
سهمیه آزاد
 
رتبه 8
95011479
محمد امامی آذر خانقشلاقی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 8
93050056
تهمینه قربانی
گیلان
سهمیه آزاد
 
رتبه 8
95010739
الهه محمدی
اراک
سهمیه آزاد
 
رتبه 8
94015686
عطیه حسن زاده
گلستان
سهمیه آزاد
 
رتبه 8
95011916
مریم نظری قوجق
گلستان
سهمیه آزاد
 
رتبه 8
93040092
غلامرضا فرزانه شهركي
فارس
سهمیه آزاد
 
رتبه 8
94014959
امیر پارسا
 لرستان
سهمیه آزاد
 
رتبه 9
94014963
حامد رضائی
مرکز
سهمیه ازاد
 
رتبه 9
93090391
ایمان شاکری
یزد
سهمیه آزاد
 
رتبه 9
95012046
غزاله پورزندی
مرکزی
سهمیه آزاد
 
رتبه 9
95011531
امیر حسین پور
گیلان
سهمیه آزاد
 
رتبه 9
94014413
نصراله عبدلی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
رتبه 10
95010058
فاطمه فرج پور تکالو
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد
 
رتبه 10
94015638
سجاد خداویسی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 10
93092914
محمد خیام زاده موسوی نژاد
خوزستان
سهمیه آزاد
 
رتبه 10
94010323
معصومه مقيمي ساراني
کرمانشاه
سهمیه آزاد
 
رتبه 10
94011187
علی خضریان
یزد
سهمیه آزاد
 
رتبه 10
95012216
سیده بهار موسوی
بوشهر
سهمیه آزاد
 


اسامي و تصویر 100 رتبه برتر کانون مرکز در آزمون کارآموزی وکالت سال 1395
رتبه 13
94013332
سجاد خیری
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 14
95010771
پیمان شیارگر
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 15
94013232
محمد زارعی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 16
95012478
رضا زالی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 23
95012108
رضا کولیوند
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 26
95010770
عاطفه کشاورزی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 29
93091840
علیرضا صالحی جوزانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 30
93092165
بهاره فیض
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 31

 
رتبه 35
93091040
مهسا علیزاده
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 37
91004009
حكمت ابوالحسني زراعتكار
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 39
94000945
گلنار ستاری
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 40
93002394
محمدعلی قیاسی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 41
95012089
سهند جوادی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 42
95011648
راضیه رشاد
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 43
95011362
یوسف غلامزاده
مرکز
سهمیه ایثارگر
 
رتبه 43
92000078
حامد احمدوند
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 44
93090202
شیدا روستایی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 52
92002369
مرضيه شيراوند
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 53
94012899
سیدناصر هاشمی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 54
93092785
افشین پاشائی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 59
95011417
محمدحسین رسالتی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 63
92008005
علیرضا ابوحمزه
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 64
93093164
مهدی حاجی زادگان
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 65
94014160
جمشید محمدقلی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 68
94013359
رضا نادری
مرکز
سهمیه ازاد
 
رتبه 73
94013098
سیدامین فضل اله پور شیاده
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 74
94012767
مریم گودرزی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 76
90000273
کبري فطانت
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 80
92008220
فاطمه روحانی فر
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 81
93091164
سیده عارفه سعیدی گلسفیدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 86
94003081
داریوش امجدی فخر
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 87
92008280
مرضیه فراهانی فر
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 88
90000916
ناصر فرهنگی ونیق
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 92
93090724
محبوبه علی محمدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 94
94001172
محبوبه احمدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 95
95011957
اصغر لطفعلی پور
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 96
94002848
سحر ذاکری
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 97
93090098
امید سجودی
مرکز
سهمیه آزاد
 
رتبه 98
93090648
محمد حاتمی فر
مرکز
سهمیه آزاد
 


اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارآموزی وکالت سال 1395
94016426
علیرضا مجلسی فر
کرمان
سهمیه آزاد
 
94014957
رضا نیک فر
گیلان
سهمیه آزاد
 
94014840
سمیرا رشیدی نیا
لرستان
سهمیه آزاد
 
93000662
پوریا قهرمانی
زنجان
سهمیه آزاد
 
94016430
یاسر رییسی
کرمان
سهمیه آزاد
 
94012931
شهربانو عباسی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
93000281
رضا حمزه ئی
قزوین
سهمیه آزاد
 
94012928
ناهید زیراهی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
94013598
حسین شاه محمدی
زنجان
سهمیه آزاد
 
93091329
طاهره زارع مهذبيه
کرمان
سهمیه آزاد
 
95011161
پیام شجاع
مازندران
سهمیه آزاد
 
94001847
امین طاهرخانی
البرز
سهمیه آزاد
 
94011120
معصومه فروتن فر
مازندران
سهمیه آزاد
 
94012997
معصومه آتش بار
بوشهر
سهمیه آزاد
 
94014829
فرشاد محمدی
كردستان
سهمیه آزاد
 
94014406
سامره پاپری
بوشهر
سهمیه ازاد
 
95011056
محمد بهمه
فارس
سهمیه آزاد
 
95010949
حسین زارعی
البرز
سهمیه آزاد
 
94002643
فاطمه محمدی دهج
یزد
سهمیه آزاد
 
94016434
رضا قائدی
کرمان
سهمیه آزاد
 
95011736
برجیس ریشهری
بوشهر
سهمیه آزاد
 
94015014
یحیی آزادی
مازندران
سهمیه آزاد
 
95012054
عباس محمدی پلنگی
مازندران
سهمیه آزاد
 
94014861
رسول صابری
البرز
سهمیه ازاد
 
93001682
سید داوود مدرسی فر
یزد
سهمیه آزاد
 
94016751
محبوبه حقیقت املی
مازندران
سهمیه آزاد
 
94013009
نعیم شلاگه
خوزستان
سهمیه آزاد
 
93090187
مرضیه شبانی خوراسگانی
اصفهان
سهمیه آزاد
 
94014519
آیدین چهارراهی
البرز
سهمیه ازاد
 
94011555
ناصر اسدی زارچ
یزد
سهمیه آزاد
 
94010972
رضا احمدی
لرستان
سهمیه آزاد
 
94011627
حجت صالحی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
93091695
میعاد غمگسار
مازندران
سهمیه آزاد
 
94013003
ترمه خوب نظر خوشنشین
گیلان
سهمیه آزاد
 
94014798
محمد اعلايي
اصفهان
سهمیه آزاد
 
95011598
آرزو نسیمی
زنجان
سهمیه آزاد
 
95012250
فهیمه محمدی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
94010872
سمیرا زمانی
كرمانشاه وايلام
سهمیه آزاد
 
94012497
فاطمه خورسند
گیلان
سهمیه آزاد
 
94013462
عباس تنده مروست
یزد
سهمیه آزاد
 
95012010
عارف حسنی
مازندران
سهمیه آزاد
 
94003028
میرعیسی نعمتی
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد
 
93091575
سیدابراهیم میرمحمدیان
گیلان
سهمیه ازاد
 
94013680
محدثه غفاری
بوشهر
سهمیه آزاد
 
95012383
فرزاد عباسی
فارس
سهمیه آزاد
 
94012422
مهرآسا انوری
مازندران
سهمیه آزاد
 
95010253
مریم رضایی
قزوین
سهمیه آزاد
 
94002520
میثم باقریان رفسنجانی پور
کرمان
سهمیه آزاد
 
95010126
اق گل شاه نظری
قزوین
سهمیه آزاد
 
94015403
محبوبه السادات حجازي
اصفهان
سهمیه آزاد
 
93091510
امين مبصر
کهکیلویه و بویر احمد
سهمیه آزاد
 
95011628
عقیل خوشرو
فارس
سهمیه آزاد
 
93090188
اکبر عزیزیان پرگو
البرز
سهمیه آزاد
 
95011062
اسماعیل عواطفی پور
فارس
سهمیه آزاد
 
95012736
سمیه حسنخانی
گیلان
سهمیه آزاد
 
94010173
محمدجواد كشتكار
یزد
سهمیه آزاد
 
95011544
سعید رسول ابربکوه
قزوین
سهمیه آزاد
 
94013673
شیما بنیادی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
94013837
مهدی آب پیکر
مازندران
سهمیه آزاد
 
94011250
وحید صفدری
البرز
سهمیه آزاد
 
93092618
زهره عالی
مازندران
سهمیه آزاد
 
95012022
رامین جمشیدی
گیلان
سهمیه آزاد
 
93093450
ایوب شجاعی
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد
 
95011958
نرگس ايزدي
یزد
سهمیه آزاد
 
94012803
فرخنده مقیمی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
92002866
اكرم محمد بيگي
قزوین
سهمیه آزاد
 
95010848
روح الله رجبی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
94016749
یوسف عرب فیروزجاه
مازندران
سهمیه آزاد
 
95012240
محمد صحرا پیما
اذربايجان غربي
سهمیه آزاد
 
94014589
رضا ولی پور
البرز
سهمیه آزاد
 
93092923
رضا شجاع رضوی
خوزستان
سهمیه آزاد
 
94011222
فیروزه چاوشی
بوشهر
سهمیه آزاد
 
94011301
فائزه یزدی زاده
کرمان
سهمیه آزاد
 
95010269
علیرضا بذری
گیلان
سهمیه آزاد
 
94012438
علیرضا بدری
یزد
سهمیه آزاد
 
95011777
زهرا کیانی
گیلان
سهمیه آزاد
 
94014146
فرهاد قطب الدینیان
یزد
سهمیه آزاد
 
93092043
سيد جلال حسيني رچي
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد
 
94012440
سیدحسن بیات
خراسان رضوي -شمالي 
سهمیه آزاد
 
95012434
سپیده احمدی
مازندران
سهمیه آزاد
 
93093028
پیمان محمدزاده
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد
 
93091321
اميد مرادي
کرمان
سهمیه آزاد
 
95012039
داوود آنامراد نژاد
مازندران
سهمیه آزاد
 
93090834
محمدهادي ظريفي اصفهاني
اصفهان
سهمیه ازاد
 
93020045
منیژه بابانتاج
مازندران
سهمیه آزاد
 
95012321
مریم رضایی
کرمان
سهمیه آزاد
 
95010125
رویا مظفری
مازندران
سهمیه آزاد
 
94013875
مریم سیدرحمانی
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد
 
92001950
امیر هاشم پور
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد
 
93001874
الهام نوکنده
مازندران
سهمیه آزاد
 
95010528
مريم نمازي زاده
اصفهان
سهمیه آزاد
 
94016313
عصمت نظامات
خوزستان
سهمیه آزاد
 
95011759
هادی نوایی
مازندران
سهمیه آزاد
 
94016699
عرفان فدوی
مازندران
سهمیه آزاد
 
94014235
کاظم پالیزدان
کرمان
سهمیه آزاد
 
93091954
رويا آبرون تن
کهکیلویه
سهمیه آزاد
 
90002794
منصوره نودهقان
البرز
سهمیه آزاد
 
94015056
حسن فلاح
خوزستان
سهمیه آزاد
 
95012870
امین پورگله داری
کرمان
سهمیه آزاد
 
94014788
سجاد فلاحتی
مازندران
سهمیه آزاد
 
94015493
فروغ پارسافر
مازندران
سهمیه آزاد
 
93090773
علی معاونی
البرز
سهمیه آزاد
 
93040177
رضا عباسي
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد
 
94014575
حدیث صفاوردی
البرز
سهمیه آزاد
 
94013005
سید آرش خرم نیا
آذربایجان شرقی
سهمیه آزاد
 
95011746
مینا پورمظفر
فارس
سهمیه آزاد
 
93040027
مهرنوش زارعي
فارس
سهمیه آزاد
 
93002293
اکبر باقری گزورعلیا
البرز
سهمیه آزاد
 
94010112
محمد عارف راد
فارس
سهمیه آزاد
 
93093460
سیمین یزدانی
البرز
سهمیه آزاد
 
91001722
هدي صارمي زاده
البرز
سهمیه آزاد
 
95011174
محمدكاظم دري
اصفهان
سهمیه آزاد
 
93091403
پرويز سليمي
فارس
سهمیه آزاد
 
93091430
الهام رنگیان
خراسان رضوي -شمالي 
سهمیه آزاد
 
91004145
مارال رزمجويي
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد
 
94013773
سید احسان موسوی اصل
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد
 
93001038
سروناز السادات سرابی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000490
مهدی شهبازی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012739
ندا شاویسی
مرکز
سهمیه ازاد
 
93090600
امین عرب سعیدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011177
حسین طالقانی منصور نژاد
مرکز
سهمیه آزاد
 
90004491
امير ناظري
مرکز
سهمیه آزاد
 
95013093
امیرحسین وفایی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011407
علیرضا حصارکی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93001218
لیلا کیانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94016080
امیر والائی باشیز
مرکز
سهمیه آزاد
 
92001123
حمیدرضا صادقی
مرکز
سهمیه ازاد
 
95011399
زهرا قنبرلو
مرکز
سهمیه آزاد
 
91001357
بتول گرفمی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090659
شهربانو احمدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94016698
عمار اسدی صنم
مرکز
سهمیه آزاد
 
94002132
الناز زند
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090662
علی اصغر مقصودی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012800
زهرا اکبریان
مرکز
سهمیه آزاد
 
93091890
حسن فرخی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012694
مجید علیرحیمی کشکولی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000380
سحر رضایی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012544
مجتبی حسن زاده
مرکز
سهمیه آزاد
 
92001008
مهتا شابندریان
مرکز
سهمیه آزاد
 
91002423
عليرضا ارفعي
مرکز
سهمیه آزاد
 
91001748
اكرم صفري قلعه کلی
مرکز
سهمیه آزاد
 
92002684
محمد حسن بهروزی
مرکز
سهمیه آزاد
 
90004173
ابوالفضل حمزه
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090622
محمدمهدی عزیزپوری
مرکز
سهمیه آزاد
 
93093008
غزال زارعی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000189
آرزو تجزیه چی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090083
مریم فاتحی
مرکز
سهمیه آزاد
 
90002782
زهره مرتضي بگي
مرکز
سهمیه آزاد
 
92001283
شهلا عزیزی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011484
سحر شاهی نیار
مرکز
سهمیه آزاد
 
94000382
ثمین ترک
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012357
صمد سوری
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012301
مهسا دادجوخمامی
مرکز
سهمیه ازاد
 
92001543
آذر گلچين
مرکز
سهمیه آزاد
 
93002840
فاطمه دوانلو
مرکز
سهمیه آزاد
 
94010001
نجات علی پور
مرکز
سهمیه آزاد
 
90004472
عليرضا منافي
مرکز
سهمیه آزاد
 
94000806
علیرضا مؤیدی راد
مرکز
سهمیه آزاد
 
94000697
کسری لرستانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94001475
حورا زمانی گرکانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93091464
سمیرا جان محمدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011552
آیدین حنیفی دونیقی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000486
زینب شمس الدینی فرد
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012589
مژده عبدالملکی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94001072
داود تقوی
مرکز
سهمیه آزاد
 
91000524
حسن وحدانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011663
مهدی فرضی پور قره لر
مرکز
سهمیه آزاد
 
91002184
پرويز فروغي
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090130
آذر بدلی
مرکز
سهمیه آزاد
 
90000186
سمیه قاسمی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93092993
سید حسین دوازده امامی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090595
حسین صفری
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012909
فاطمه رحیمی
مرکز
سهمیه آزاد
 
92001455
آفرین قدرت
مرکز
سهمیه آزاد
 
93002281
سیدمجتبی کیبادفر
مرکز
سهمیه آزاد
 
94001073
معینه الدین ابراهیمیان
مرکز
سهمیه آزاد
 
94013584
پدرام صمیمی فرد
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012263
راحله مشهدی حسین
مرکز
سهمیه آزاد
 
92003461
حميد طيبي
مرکز
سهمیه آزاد
 
94016715
عدالت خوش آواز
مرکز
سهمیه آزاد
 
92000331
نسرین بهلولی فسخودی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93002854
علیرضا علی زاده مشگانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012713
مهدیه سادات معموری
مرکز
سهمیه آزاد
 
93003231
ریحانه تکلو
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011413
مریم راستگو
مرکز
سهمیه آزاد
 
94010408
یوسف دولتخواه
مرکز
سهمیه آزاد
 
91002619
نيلوفر شيخ الاسلامي
مرکز
سهمیه آزاد
 
92000200
ایمان امين اكبري
مرکز
سهمیه آزاد
 
90002672
مینو حبیبی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94002558
محمدحسین نادی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012983
سحر پورهاشمی خامنه
مرکز
سهمیه آزاد
 
94013106
علی وفائی زاده
مرکز
سهمیه آزاد
 
94001239
سیدعلی جزایری
مرکز
سهمیه آزاد
 
90004347
زهرا علي همتي
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090882
ابوالفضل پروان
مرکز
سهمیه آزاد
 
94014675
نیما اسدی عزیزآبادی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94014675
نیما اسدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011504
زهرا محمدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012913
محمد حاجیلو
مرکز
سهمیه آزاد
 
92000421
مسعود جام شير
مرکز
سهمیه آزاد
 
91004238
مرضيه علي محمدي
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012841
اکرم محمدی کمسرخ
مرکز
سهمیه آزاد
 
93002033
یاسر دارائی پور
مرکز
سهمیه آزاد
 
94013313
محمد نوروزی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95010122
بهروز وکیلی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090890
گلاره شرفی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93001773
عاطفه حامدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94001695
فاطمه رستم پور
مرکز
سهمیه آزاد
 
93001481
وحید رضایی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93002282
زهرا بختیاری
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000746
مهتاب مغانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95010218
خدیجه پازوکی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000462
وحید سید جلیلی
مرکز
سهمیه آزاد
 
91000297
غزاله صادقیان برزکی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94000290
سمیه شفیعی
مرکز
سهمیه آزاد
 
92003155
عليرضا جمالي
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011807
مرتضی رستمی بافتانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000566
حسین عبدلی ده مراد جانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93007074
هدیه صادقیان زمانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93001862
سمیرا شفیعی گنجه
مرکز
سهمیه آزاد
 
93003163
ناهید ستاری
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012431
مهرداد مهاجری
مرکز
سهمیه آزاد
 
94014362
مهدی هاشم پور
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012990
محمد اکبرزاده قلم خان
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090563
اکرم اسلامی
آزاد
سهمیه مرکز
 
94013052
نادیه یعقوبی
مرکز
سهمیه آزاد
 
92003521
پگاه عبدي
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000481
علیرضا شریفی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93091941
علیرضا مهرابی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94016459
مصطفی هوشمند
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011467
یعقوب دشتی
مرکز
سهمیه آزاد
 
90000245
الهه سادات کلانتری
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090309
عاطفه براتیان
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011926
علیرضا سبحانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94010310
مسلم شعبانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090035
مریم قلی زاده صغار
مرکز
سهمیه آزاد
 
94001264
محمد ناصح
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012958
یاسمین بشیری مقدم
مرکز
سهمیه آزاد
 
92008092
فرید قوی دل کوشالی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012981
داود خدابنده
مرکز
سهمیه آزاد
 
90002254
محمدامین افشاری
مرکز
سهمیه آزاد
 
95013058
محمد حسین حاتمی
مرکز
سهمیه آزاد
 
91004019
رعنا اسماعيلي
مرکز
سهمیه آزاد
 
94012682
علی شریف زاده اردکانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93093401
افسانه احمدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93091072
الهام فرجی
آزاد
سهمیه مرکز
 
94002619
محسن غلام پور
مرکز
سهمیه آزاد
 
94001869
آزاده علی دخت
مرکز
سهمیه آزاد
 
91002261
بنفشه غلامي
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012740
مهسا غلامعلی زاده
مرکز
سهمیه آزاد
 
92003104
سينا صابر
مرکز
سهمیه آزاد
 
93007181
زهرا ابراهیم زاده بافندی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011449
مرتضی عقلمندسرابی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93001967
مریم صحرایی
مرکز
سهمیه آزاد
 
92000610
علی حکیمی ملکی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090984
فاطمه شفیعی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090516
الهام قاسم زاده
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011423
امیر نصیری نیا
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000727
زینب مرادی داشلوجه
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012474
نیکا عزیزی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93091420
مونا خانلری
مرکز
سهمیه آزاد
 
93002396
محمدرضا رمضان پور
مرکز
سهمیه آزاد
 
95010868
جواد حیدری
مرکز
سهمیه آزاد
 
95013114
راضیه همراهی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011814
مجتبی خادمی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93000482
وحید شفیعی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94001179
نگین نادعلی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94013021
احمدرضا جلایری
مرکز
سهمیه آزاد
 
93090261
مهران حاج قلی
مرکز
سهمیه آزاد
 
94013285
ساناز احمدی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012984
میلاد غلامی اسفیدواجانی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93001715
اعظم رودسرابی
مرکز
سهمیه آزاد
 
90004565
فريده قرباني
مرکز
سهمیه آزاد
 
94013343
سحر فیض آبادی
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011361
آسیه علی نژاد
مرکز
سهمیه آزاد
 
95011561
سالار علی زاده
مرکز
سهمیه آزاد
 
93093009
آرش روشنفکر
مرکز
سهمیه آزاد
 
95012311
میترا سادات الحسینی
مرکز
سهمیه آزاد
 
93010162
جواد رسول زاده
مرکز
سهمیه آزاد
 
93091019
نگار صانعی
مرکز
سهمیه آزاد
 
90000596
مینا زینالی
مرکز
سهمیه آزاد

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top