رئيس دادگستري شهرستان البرز:

رویکردهای فرهنگی در مجازات جایگزین حبس قابل اجراست

وکیل ملت: اصانلو با اشاره به مضرات و آسیب‌های زندان بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌مندی از رویکردهای فرهنگی در مجازات جایگزین حبس تأکید کرد.

تاریخ انتشار: 5آذر1394|10:50

رویکردهای فرهنگی در مجازات جایگزین حبس قابل اجراست
| کد خبر: 58533

به گزارش وکیل ملت ، به نقل از  روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «رسول اصانلو»  اظ