تاریخ انتشار: 17آذر1394|13:55

| کد خبر: 66581

متن کامل پیش نویس قطعنامه آژانس «پی ام دی»

وکیل ملت: آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش نویس قطعنامه نظارت و راستی آزمایی بر اجرای برجام با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را ارائه کرد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش نویس قطعنامه نظارت و راستی آزمایی بر اجرای برجام با توجه به قطعنامه 2231 شورای امنیت را ارائه کرد.
 
متن کامل این قطعنامه به این شرح است:
 
راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برجام در ایران بر اساس قطعنامه 2231 (2015) برجام در ایران
 
پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده
 
ارائه شده براساس موضوع: ارزیابی نهایی از گذشته و حال موضوعات باقیمانده از برنامه اتمی ایران
 
شورای حکام
 
الف) عطف به قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مقرر شده از سوی شورای حکام در خصوص برنامه اتمی ایران
 
ب) همچنین عطف به تصمیم شورای حکام در خصوص بندهای مربوط به همکاری با ایران،
 
پ) همچنین عطف به گزارش های مدیر کل درباره موضوع و ارائه گزارش های اخیر شامل GOV/2015/53، GOV/2015/54، GOV/2015/68
 
ت) با تاکید لزوم پای بندی کامل همه کشورهای عضو پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای به الزامات خود، یادآور شدن حقوق کشورهای عضو، براساس بند اول و دوم این پیمان برای توسعه، تولید و استفاده بدون تبعیض برای استفاده از انرژی هسته‌ای، به شکلی که در بند چهارم نیز آمده است،
 
ث) با تقدیر از دبیر کل و دبیر خانه برای تلاش های حرفه‌ای و بی طرفانه برای اجرای پادمان های توافق شده با ایران و نیز اجرای فعالیت های راستی آزمایی و نظارت در ایران براساس طرح مشترک اقدم بین ایران و 3+3 در بیست و چهارم نوامبر 2013؛
 
ج) با استقبال از جمع بندی برجام در چهاردهم ژوئیه 2015 بین ایران و سه بعلاوه سه که شورای امنیت نیز به در قطعنامه 2231 (2015) به تاریخ بیست ژوئیه 2015 آن را تایید کرد، و نیز نقشه راه برای شفاف سازی در خصوص موضوعات باقیمانده گذشته و حال برنامه اتمی ایران که در چهاردهم ژوئیه 2015 مورد توافق ایران و آژانس قرار گرفت و در سند GOV/2015/14 آورده شده است،
 
چ) با الهام از تایید شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2231 (2015) مبنی بر اینکه جمع بندی برجام را تغییری اساسی در ملاحظات خود در این موضوع می داند،
 
ح) با استقبال از اینکه همه طرف ها گام هایی را برای اجرای کردن تعهدات مربوط به خود براساس برجام برداشته اند،
 
خ) با قبول ماهیت دیرباز بندهای برجام و تاثیرات آنها بر آژانس
 
د) با توجه به ضمیمه سوم برجام، ایجاد معیارهایی برای همکاری های غیر نظامی هسته‌ای با ایران در چارچوب برجام از جمله از همکاری های فنی با آژانس درجایی که مناسب باشد،
 
ذ) با یادآور شدن تصمیم در بیست و پنج اوت 2015 برای اختیار دادن به مدیر کل برای اجرای نظارت ها و راستی آزمایی های لازم درباره تعهدات هسته‌ای ایران که در برجام آورده شده اند و گزارش بر این اساس در تمام مدت این تعهدات و موضوع تامین بودجه و همخوان با اقدامات استاندارد پادمانی آژانس؛ و تصمیم آن برای اختیار دادن به آژانس برای مشاوره و مبادله اطلاعات با کمسیون مشترک که در گزارش مدیر کل GOV/2015/53 آورده شده است،
 
ر) با تاکید بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستی آزمایی پای بندی ایران به الزامات خود براساس پرتکل الحاقی و توافق جامع پادمانی، از جمله زمانی که به صورت موقت اجرا می شود و فراهم آوردن تضمیمن های لازم در خصوص ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه اتمی ایران در این زمینه، و تاکید بر نقش مهم آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات ایران بر اساس برجام.
 
ز) استقبال از تاکید ایران بر برجام مبنی بر اینکه این کشور در هیچ شرایطی اقدام به تولید یا به دست آوردن سلاح اتمی نمی کند و توافق ایران مبنی بر اینکه این کشور وارد فعالیت هایی که می تواند باعث تولید بمب انفجاری اتمی شود، نخواهد شد.
 
1) از تعهدات ایران براساس برجام برای اجرای موقت پرتکل الحاق به توافق جامع پادمانی خود براساس بند هفدهم (ب) از پرتکل الحاقی استقبال می کند و به شکلی که در چارچوب زمانی در ضمیمه پنج برجام آمده است، به دنبال تایید این کشور و اجرای کامل کد 1-3 اصلاح شده از توافق جانبی برای توافق پادمانی است که مدیر کل در هجدهم اکتبر دو هزار و پانزده به اطلاع ایران رسانده است.
 
2) یادآور می شود که بر اساس قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل، همه بندهای برجام فقط با هدف اجرایی شدن آن بین ایران و سه بعلاوه سه نمی بایست به عنوان سابقه ای برای کشوری دیگر به کار رود یا به عنوان قانون بین المللی یا حق و الزام براساس پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی یا شکل ابزاری دیگر و اصول و عملکردهای شناخته شده بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
 
3- در این خصوص تاکید دارد که نظارت و راستی آزمایی آژانس از تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران که در برجام آورده شده است، نمی بایست به عنوان سابقه‌ای برای عملکرد راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت استاندارد تلقی شود، و بیش از آن، تاکید می کند که این مساله با هیچکدام از حقوق و الزامات آژانس برای راستی آزمایی پای بندی کشورها به توافق های پادمانی و در صورت اقتضا پروتکل الحاقی تناقضی ندارد و اینکه آژانس در صورت نیاز می تواند به شورای حکام گزارش بدهد.
 
4) از مدیر کل می خواهد
 
الف) پیش از هر نشست فصلی شورای حکام درباره اجرای تعهدات ایران براساس برجام و موضوعات مربوط به راستی آزمایی و نظارت بر ایران براساس قطعنامه شورای امنیت 2231 (2015) تا زمانی که شورای حکام این موضوع را دنبال نکرده باشد، گزارش های مکتوبی را ارائه نماید و بعد از آن نیز به روز رسانی مکتوبی را پیش از هر نشست فصلی شورای حکام درباره اجرای مساله و تعهدات ایران براساس برجام در کل مدت زمان اجرای این تعهدات تا زمانی که شورای حکام آن را لازم نداند، ادامه بدهد.
 
ب) در این خصوص، براساس قطعنامه 2231 (2015) شورای حکام یا بدنه آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حکام برای اقدام مناسب، و هم راستا با آن شورای امنیت سازمان ملل در هر زمان که مدیر کل احساس کند موضوع نگران کننده است، گزارش دهد؛
 
5) از دبیر خانه شورای امنیت برای انجام فعالیت های خود بر اساس قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت و برجام حمایت می کند
 
6) همچنین از رایزنی و تبادل اطلاعات آژانس با کمسیون مشترک حمایت می کند.
 
7) از همه کشورهای عضو می خواهد به صورت کامل با آژانس بین المللی اتمی و فعالیت های آن بر اساس وظایف مندرج در قطنعامه همکاری کنند؛
 
8) به گزارش مدیر کل به شورای حکام، GOV/2015/68، که در راستای نقشه راه برای شفاف سازی گذشته و حال مسائل باقیمانده در رابطه با برنامه اتمی ایران است، از جمله ارزیابی نهایی از همه موضوعات گذشته و حال چنانچه در گزارش نوامبر دو هزار و یازده مدیر کل GOV/2011/65 آورده شده اند، توجه دارد؛
 
9) همچنین توجه دارد که همه فعالیت ها در قالب نقشه راه برای شفاف سازی گذشته و حال مسائل باقیمانده برنامه اتمی ایران براساس جدول توافقی صورت می گیرد و افزون بر آن، توجه دارد این امر باعث بسته شدن پرونده ملاحظات شورای حکام درباره این موضوع می شود.
 
10) تاکید دارد که ایران به صورت کامل و زمان بندی شده با آژانس در اجرای توافق جامع پادمانی و پرتکل الحاقی از جمله دادن دسترسی همکاری کند، تاکید دارد که این همکاری و اجرا برای آژانس در رسیدن به نتیجه گیری کلی مبنی بر اینکه همه مواد هسته‌ای در ایران همچنان در فعالیت های صلح آمیز قرار دارند مهم است، و همچنین تاکید دارد که ایران به صورت کامل و زمان بندی شده با آژانس در اجرای همه تعهدات هسته‌ای خود براساس برجام از جمله مواردی که در ضمیمه یک بخش Q و ضمیمه چهار، پاراگراف 7.6 آورده شده است، همکاری کند.
 
11) مقرر می کند که براساس اعلام وصول شورای حکام از گزارش های مدیر کل آژانس مبنی بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید می کند که ایران اقدامات تعیین شده در پاراگراف های 1.15، 11.15 از ضمیمه پنجم برجام، مفاد قعطنامه‌های GOV/2003/69 (دوازده سپتامبر 2003)، GOV/2003/81 (بیست و شش نوامبر 2003)، GOV/2004/21 (سیزده مارس 2004)، GOV/2004/49 (هجده ژوئن 2004)، GOV/2004/79 (هجده سپتامبر 2004)،‌GOV/2004/90 (بیست و نهم نوامبر 2004)، GOV/2005/64 (یازده اوت 2005)، GOV/2005/77 (بیست و چهار سپتامبر 2005)، GOV/2006/14 (چهار فوریه 2006)، GOV/2009/82 (بیست و هفت نوامبر 2009)، GOV/2011/69 (هجده نوامبر 2011) و GOV/2012/50 (سیزده سپتامبر 2012) پایان می گیرند و همچنین مقرر کرد که تصمیم آژانس در GOV/2007/7 و تصمیم های بعدی در خصوص بندهای همکاری های فنی برای ایران که براساس کمک فنی و همکاری براساس GOV/2008/47/Add.3، GOV/2009/65، GOV/2011/58/Add.3، GOV/2013/49/Add.3 و GOV/2015/60/Add.3 ، اتخاذ شده اند، پایان می گیرند.
 
12) بر اهمیت همه طرف ها که صادقانه ملاحظات و دیدگاه های خود در خصوص تعهدات مربوط به برجام را ارائه کردند، توجه دارد،
 
13) مقرر می دارد براساس اعلام وصول گزارش های مدیر کل مبنی بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید می کند ایران اقدامات مشخص شده در پاراگراف های 15.1 و 15.11 از ضمیمه پنجم برجام را اجرا کرده است، دیگر موضوع اجرای پادمان های ان پی تی و بندهای مربوط به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی را در نظر ندارد و موضوع جداگانه نظارت و راستی آزمایی اجرای برجام براساس قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت را دنبال می کند.
 
14) مقرر می دارد این موضوع تا ده سال بعد از روز تصویب برجام یا تاریخی که مدیر کل گزارش می کند که آژانس به نتیجه گیری کلی درباره ایران رسیده است، دنبال شود ( هر کدام که زودتر فرا برسد).

دسته بندی خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top