گرایش های حقوق خصوصی، اقتصادی و مالکیت فکری

آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۵

محمد فرجی

وکیل ملت: حداقل نیمی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق علاقمند به تحصیل در گرایش های حقوق خصوصی ، اقتصادی و مالکیت فکری هستند . برای موفقیت در آزمون ، متقاضیان باید رتبه ی مورد نظر گرایش دلخواه خود را کسب نمایند . مطالب ذیل در جهت افزایش آگاهی داوطلبان محترم تقدیم می گردد :

تاریخ انتشار: 28آذر1394|22:00

آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۵
| کد خبر: 70855

1-  مفاد و ضرایب آزمون

۱-۱) گرایش های حقوق خصوصی و اقتصادی

به ترتیب عبارتند از : حقوق مدنی ( ۳ ) ، آیین دادرسی مدنی ( ۱ ) ، حقوق تجارت ( ۱ ) ، متون حقوقی ( ۱ ) و متون فقه (۱ ) .

۲-۱ ) گرایش حقوق مالکیت فکری

به ترتیب عبارتند از : حقوق مدنی ( ۳ ) ، حقوق تجارت ( ۲ ) ، متون حقوقی ( ۳ ) و متون فقه ( ۱ ) .

توجه : اگر داوطلبان فقط متقاضی تحصیل در گرایش مالکیت فکری هستند ، نیازی به پاسخگویی به سوالات درس آیین دادرسی مدنی ندارند لیکن اگر متقاضی تحصیل در گرایش های حقوق خصوصی و اقتصادی هستند باید به سوالات آن درس پاسخ دهند.

۲- منابع مطالعاتی آزمون

با توجه به رقابت فشرده ای که میان داوطلبان برای قبولی در آزمون وجود دارد ، هر داوطلبی می بایست برای افزایش شانس قبولی خود بیشترین مطالعه را داشته باشد . به همین دلیل منابع مطالعاتی ذیل پیشنهاد می گردد :

حقوق مدنی : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، اعمال حقوقی و وقایع حقوقی(دکتر کاتوزیان)، سقوط تعهدات ، تشکیل قراردادها و تعهدات (دکتر شهیدی)، درسهایی از عقود معین۱و۲ (دکتر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها ( دکتر سید حسین صفایی ) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین مدنی ، مسؤولیت مدنی ، امور حسبی ، روابط موجرو مستاجر  ۷۶ و ۵۶ ، تملک آپارتمانها و اوقاف + آراء وحدت رویه .

آیین دادرسی مدنی : دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی (دکتر عبداله شمس) + مختصر آیین دادرسی مدنی (دکتر محمدمهدی توکلی) + قوانین آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام مدنی ، شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری + آراء وحدت رویه

حقوق تجارت :  دوره پنج جلدی (دکتر اسکینی)+ مختصرحقوق تجارت (دکترمحمدمهدی توکلی) + قوانین تجارت ، صدور چک ، ورشکستگی و امور تصفیه ، بخش تعاون و علائم و اختراعات تجاری + آراء وحدت رویه .

متون حقوقی : Law made simple + Oxford Law + جزوات خودآموز و خلاصه دیکشنری حقوقی آکسفورد + جزوه زبان عمومی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

متون فقه : مباحث حقوقی شرح لمعه ( دکتر اسداله لطفی ) + تحریر الروضه ( امینی – آیتی ) + جزوات متون فقه و نکات طلایی متون فقه موسسه طرح نوین اندیشه.

۳- دانشگاههای محل تحصیل

۱-۳) گرایش حقوق خصوصی

طبق دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق خصوصی اقدام نمودند:

روزانه : دانشگاههای اصفهان (۵) ، آیت ا… بروجردی بروجرد(۱۰) ، بوعلی سینا همدان (۶) ، امام خمینی قزوین (۱۲) ،تبریز (۸) ، تربیت مدرس (۵) ، دانشگاه تهران – قم (۵) ، دانشگاه تهران (۱۰) ، حکیم سبزواری سبزوار (۱۰) ، خوارزمی تهران (۱۰) ، رازی کرمانشاه (۷) ، سمنان (۴) ، شاهد (۸) ، شهید بهشتی تهران (۱۲) ، شهید چمران اهواز (۸) ، شیراز (۱۵) ، علامه طباطبایی (۱۰) ، علوم قضایی (۱۲) ، فردوسی مشهد (۹) ، قم (۲۰) ، کاشان (۶) ، گیلان (۱۰) ، بابلسر (۱۰) و مدیریت و برنامه ریزی (۱۰) .

 

شبانه ( نوبت دوم ) : دانشگاههای اصفهان (۴) ، آیت ا… بروجردی بروجرد (۹) ، بوعلی سینا همدان (۵) ، امام خمینی قزوین (۴) ،تبریز (۶) ، دانشگاه تهران – قم (۵) ، دانشگاه تهران (۱۰) ، حکیم سبزواری سبزوار (۴) ، خوارزمی تهران (۲) ، رازی کرمانشاه (۴) ، سمنان (۲) ، شاهد (۸)  ، علامه طباطبایی (۱۰) ،  فردوسی مشهد (۶) ،  کاشان (۳) ، گیلان (۱۰) و بابلسر (۶) .

پیام نور : دانشگاه های پیام نور مرکز تهران جنوب (۲۳) + مرکز ایلام (۲۳).

غیرانتفاعی : دانشگاههای علم و فرهنگ تهران (۲۰) ، مفید قم (۲۰) ، محدث نوری نور (۲۰) ، کار قزوین (۲۰)، شهید اشرفی اصفهانی اصفهان(۲۰)، دانشگاه شمال- آمل(۲۰)، عدالت (۲۰)، ادیب مازندران (۲۰)، اشراق بجنورد (۲۰) و طبرستان چالوس (۲۰).

مجازی : دانشگاههای تهران (۴۰) ، قم (۴۰) و نور طوبی تهران (۴۰).

پردیس خودگردان : دانشگاههای تهران – ارس (۸) ، تهران – کیش (۱۵) ، تهران – البرز (۱۵) ، خوارزمی تهران (۱۰) ، گیلان- رشت (۱۰) ، دانشگاه قم(۳۰) ، تبریز (۸)، شهید بهشتی (۱۲)، شیراز (۱۵)، علامه طباطبایی تهران (۱۰) و بابلسر (۱۰).

۲-۳) گرایش حقوق اقتصادی

طبق دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق اقتصادی اقدام نمودند:

روزانه : دانشگاههای شهید بهشتی تهران (۱۰)  و  علامه طباطبایی (۱۰) .

غیرانتفاعی: خاتم تهران (۲۰).

پردیس خودگردان : دانشگاه علامه طباطبایی (۱۰) و شهید بهشتی تهران (۱۰).

۳-۳) گرایش حقوق مالکیت فکری

طبق دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق مالکیت فکری اقدام نمودند :

روزانه : دانشگاههای تهران (۷) ، تهران – قم (۵) ، شهید بهشتی تهران (۱۲) ، علامه طباطبایی (۱۰) و قم (۲۰).

شبانه ( نوبت دوم ) : دانشگاههای تهران (۷) ، تهران – قم ( ۵) و علامه طباطبایی (۱۴) .

غیرانتفاعی: دانشگاه علم و فرهنگ تهران (۲۰).

مجازی : دانشگاه تهران – قم (۴۰).

پردیس خودگردان : دانشگاههای علامه طباطبایی (۱۰)،  قم (۳۰) و تهران-البرز (۱۵).

۴- نمره ی قبولی در آزمون

نمره و تراز قبولی در هر دانشگاه یا گرایش تحصیلی ، بستگی به کیفیت سوالات و سطح علمی داوطلبان همان سال دارد لیکن برای اینکه داوطلبان گرامی به یک سطح استاندارد قابل قبول برسند باید توجه نمایند که حداقل میانگین علمی لازم در هر درس ۶۰- ۵۵ درصد می باشد . دراینصورت داوطلب می تواند مطمئن باشد که شانس قبولی خواهد داشت اما اگر داوطلب تمایل دارد در گرایش و دانشگاه مطلوب و نوبت روزانه مورد پذیرش نهایی قرار بگیرد ، حتماً باید حداقل میانگین ۶۵ درصد را کسب نماید .

۵- انتخاب رشته ی تحصیلی

همانطور که در یادداشت شماره ( ۱ ) اعلام شده است ، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون، داوطلبان باید بر اساس دفترچه انتخاب رشته و رتبه ی علمی خود ، به انتخاب گرایش تحصیلی و دانشگاههای مورد نظر خود اقدام نمایند .

خاتمه :

دراین یادداشت تلاش کردیم اطلاعات مورد نیاز داوطلبان را به نحو ساده بیان نماییم . به هرحال دانشجویان گرامی باید در اسرع وقت فعالیت مطالعاتی خود را طبق منابعی که اعلام شده است آغاز نمایند . حداقل ساعات مورد نیاز برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ، ۷۰۰ ساعت است . بنابراین به گونه ای برنامه ریزی کنید تا با روزی ۹- ۸  ساعت مطالعه نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید .

دسته بندی یادداشت , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top