چگونگي صدور سند مالکيت بنام وراث

وحید حلیمی

وکیل ملت: هرگاه فردي که سند مالکيت ملکي بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث او مي توانند با ارائه مدارک زير: الف - تقاضاي صدور سند مالکيت ب - گواهي حصر وراثت ج - فرم 19 مالياتي د - اصل سند مالکيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکيت نسبت به سهم الارث خود را بنمايند.

تاریخ انتشار: 11دي1394|18:40

چگونگي صدور سند مالکيت بنام وراث
| کد خبر: 77250

توضيح:


1- حصر وراثت حکمي است که بعد از فوت مورث حسب تقاضاي احد يا تمامي ورثه بعد از طي تشريفات قانوني لازم از طرف مرجع قضائي صالحه (دادگاه حقوقي) صادر مي شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاريخ و محل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفي اعم از همسر و پسر و دختر و غيره در آن به وضوح قيد و نيز ميزان سهم الارث آنها برطبق قانون ارث تعيين مي شود.
2- فرم 19 مالياتي گواهي است که از طرف اداره امور اقتصادي و دارائي محل صادر مي شود و دلالت بر وصول ماليات بر ارث از ورثه و عدم بدهي مالياتي آنان مي نمايد که در گواهي مذکور مشخصات ملکي که ورثه قصد دريافت سند آن را بنام خود دارند بايد قيد شده باشد بعد از تحويل مدارک يادشده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور مي دهد و سوابق و مدارک ابرازي را جهت بررسي و اقدام به دفتر املاک ارجاع نموده و تاريخ مراجعه بعدي متقاضي يا متقاضيان را تعيين و به آنها اعلام مي نمايد. تقاضا پس از ثبت در دفتر انديکاتور همراه با ضمائم جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي شود در بايگاني پرونده از رديف خود خارج و به پيوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر املاک ارسال مي گردد. متصدي دفتر املاک پس از بررسي سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهي نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قيد و در زير ثبت اوليه ملک بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده 105 آئيننامه قانون ثبت، ثبت مي نمايد. آنگاه برطبق ماده 121 آئيننامه قانون ثبت براي هر يک از ورثه يک پيش نويس سند مالکيت تهيه وحدود کليه ملک را در يکي از آنها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبور مي نمايد و به همين ترتيب در دفتر املاک ثبت و در زير هر سهم اشاره به ثبت و صفحه اي حدود کلي در آن نوشته شده مي کند و پس از گواهي دفتر بازداشتي پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال مي دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسي و کنترل و ملاحظه سوابق پيش نويس اسناد مالکيت ورثه را امضاء و دستور تحرير اسناد مالکيت جديدمشاعي و ابطال سند مالکيت اوليه را صادر مي نمايد. متصدي دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکيت جديد مشاعي را تحرير و سند مالکيت مورث را باطل و ضميمه پرونده مي نمايد. در وقت مراجعه متقاضي پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکيت به حسابداري ارجاع مي شود متقاضي يا متقاضيان بهاء دفترچه اسناد مالکيت را به حساب درآمد ثبت طبق فيش صادره از حسابداري نزد بانک ملي مربوطه واريز و نسخ لازم را به ثبت تسليم مي دارند. آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکيت تحرير شده نزد مسئول مربوطه ارسال مي شود و او بعد از بررسي اجمالي آنها را امضاء مي نمايد. سپس پرونده جهت تسليم اسناد به ورثه به بايگاني ارسال و در آنجا به شرحي که قبلا توضيح داده شد اسناد بعد از نخ کشي و پلمپ و ثبت در دفتر تسليم سند در قبال اخذ رسيد و پس از احراز هويت به ورثه تحويل مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.
تذکرات:
1- در صورتيکه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نيازي ب-ه مطالبه فرم 19 مالياتي نيست.
2- چنانچه وراث گواهي معتبر مبني بر پرداخت سهم الارث زوج-ه متوفي را ارائه نمايند سند مالکيت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام کليه ورثه با توجه به گواهي حصر وراثت و يا توافق نامه رسمي مستند به حصر وراثت صادر مي شود درغيراينصورت با اقرار ورثه مبني برعدم توانائ-ي پرداخت سهم الارث زوج-ه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسليم خواهدشد.
3- هرگاه بعضي از ورثه با تسليم رونوشت گواهي حصر وراثت و ساي-ر مدارک ضروري تقاضاي صدور سند مالکيت سهمي خود از ماترک مورث را بنمايند و اعلام دارند که سند مالکيت مورث نزد احدي از ورثه يا شخص ديگري است که از ابراز و تسليم به وراث يا اداره ثبت امتناع مي نمايد اداره ثبت مکلف است به شخص يادشده اخطار نمايد که ظرف ده روز از تاريخ رويت اخطار سند را به ثبت محل تحويل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکيت بنام ورثه صادر مي شود و درغير اين صورت مراتب يکبار در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار آگهي مي گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحويل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهي سند را ارائه ننمود سند مالکيت جديد بنام ورثه با رعايت ساير مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکيت اوليه مورث به دفاتر اسناد رسمي بخشنامه و در آن تصريح مي شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره 3 ذيل اصلاح تبصره يک ماده 120 آئيننامه قانون ثبت املاک).


 

دسته بندی پیشنهاد سردبیر ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top