تاریخ انتشار: 13دي1394|23:51

| کد خبر: 78510

آدرس دقیق نمایندگی های مجاز ساخت بمب متحرک!

وکیل ملت: عربستان سعودی، بذر تفکر تروریسم سلفی را در دنیای غرب نیز کاشت. تأسیس صدها مسجد و مؤسسه اسلامی در اروپا و آمریکا و جذب جوانانی که در جست و جوی هویتی تازه بودند، زیر ساخت این حرکت بود.

اگر دنیا می خواهد به مصیبت عصر جدید که همانا "تروریسم" است پایان دهد، باید سراغ کشوری برود که نام یک خاندان را یدک می کشد: "عربستان سعودی".

بی هیچ مبالغه ای، سرنخ تمام اقدامات تروریستی و جنایت هایی که دستکم در 2 دهه اخیر به نام اسلام در سراسر جهان رخ داده، به سعودی ها می رسد.

دستگاه دینی سعودی ها -که با قرائت وهابی از اسلام اداره می شود- مرکز تئوری سازی تروریسم است.
آنچه امروز بر زبان خلیفه خودخوانده بغدادی درباره جهاد با کفار و مرتدین می رود، سال های سال توسط مفتیان وهابی تئوریزه شده است و صد البته در این قرائت، مردم دنیا، سه گروه بیش نیستند: یا همسویان با وهابیون و سلفی ها هستند که جایگاهشان در بهشت برین است، یا مسلمانانی غیر از آنان اند که مرتد به شمار می روند و یا غیر مسلمان هستند که کافرند! دو گروه اخیر ، اعم از زن و مرد، کودک و بزرگ و نظامی و غیر نظامی، مستوجب مرگ هستند.

این تئوری، که در اتاق فکرهای مفتیان سعودی تولید شده، زیربنای همه جنایت هایی است که در سال های اخیر، تن بشریت را لرزانده است: از کشتار شیعیان در کربلا و  اعدام شیخ نمر تا سر بریدن خبرنگار آمریکایی در برابر دوربین ها و آتش زدن خلبان اردنی در داخل قفس و از قتل عام پاریس تا عملیات تروریستی در ایالت کالیفرنیا.

این تئوری، بعد از تولید آزمایشگاهی در عربستان، برای اولین بار در مدارس دینی پاکستان به طور گسترده ترویج شد و اولین تروریست ها وارد بازار شدند. طالبان، منسجم ترین محصول این مدارس بود که تفکرات آن از دارالفتواهای وهابی و پول شان از چاه های نفت سعودی تأمین می شد.

عربستان سعودی، بذر تفکر تروریسم سلفی را نه فقط در پاکستان - و سپس افغانستان - که در دنیای غرب نیز کاشت. تأسیس صدها مسجد و مؤسسه اسلامی در اروپا و آمریکا و جذب جوانانی که در جست و جوی هویتی تازه بودند، زیر ساخت این حرکت بود.

سعودی ها با تزریق پول های هنگفت به این مساجد و مؤسسات و اعزام و تربیت مبلغان وهابی، تازه مسلمانان اروپایی و آمریکایی و نیز مهاجران آسیایی و آفریقایی را جذب خود کردند و آرام آرام، به اسم اسلام و معنویت، تفکرات تکفیری که زیرساخت تروریسم است را به آنان القا کردند.

کار سختی نیست و می شود با یک تحقیق ساده دریافت که قریب به اتفاق کسانی که از کشورهای غربی به داعش پیوسته اند، مستقیم یا غیر مستقیم، پرورش یافته مساجد و مؤسسات سعودی ها در آمریکا و اروپا هستند.

در واقع ، بمب های متحرکی که در خیابان های آمریکا و اروپا ، بین مردم تردد می کنند، ساخت کارگاه های تروریسم سعودی ها هستند. مراکز سعودی در غرب، نمایندگی های مجاز کمپانی بزرگ تروریست پروری عربستان هستند و شگفت این که غرب آدرس شان را می داند و سکوت می کند؛ این سکوت اما نمی تواند همیشگی باشد چرا که آن بمب های متحرک، نه فقط در خاورمیانه، که اکنون در آمریکا و اروپا هم منفجر می شوند.
تلاش های اخیر عربستان ، مانند تشکیل ائتلاف ضدتروریسم(!) فرار به جلوی سعودی هاست چه آن که سیر تحولات جهان، از برجام ایران تا تروریسم داعشی به سمتی است که به زودی با آشکار شدن واقعیت ها، حکومت عربستان، متهم ردیف اول تروریسم در میان افکار عمومی خواهد بود. زمان به زیان سعودی هاست.