دربیگی:بانک پارسیان درمیان بانک‌های خصوصی اول شد

وکیل ملت: مدیر روابط عمومی بانک پارسیان از کسب جایگاه اول این بانک درمیان بانک های خصوصی بر اساس رتبه بندی انجام شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی خبر داد.

تاریخ انتشار: 8بهمن1394|01:08

دربیگی:بانک پارسیان درمیان بانک‌های خصوصی اول شد
| کد خبر: 92026

 مدیر روابط عمومی بانک پارسیان از کسب جایگاه اول این بانک درمیان بانک های خصوصی بر اساس رتبه بندی انجام شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی خبر داد.
به گزارش وکیل ملت، دکتردربیکی با اشاره به رتبه بندی صد شرکت برتر که همه ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، گفت: درهجدهمین رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ که بر اساس اطلاعات مالی سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است، بانک پارسیان توانسته است در” شاخص فروش” ﻣﻘﺎم اول بانک های ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﻘﺎم دوم در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻧﮏ ها و ﻣﻘﺎم ششم در ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ را از آن ﺧﻮد کندو بیش از گذشته، موقعیت خود را در میان شرکت‌های برتر اقتصاد کشور و به ویژه در میان بانک‌ها تثبیت نماید.
مدیر روابط عمومی بانک پارسیان تصریح کرد : ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻼش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻃﻲ سال های ﭘﻲ در ﭘﻲ، توانسته است همواره در ﻣﯿﺎن ۱۰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ۵۰۰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻮرد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺧﺸﺸﻲ دﻳﮕﺮی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارد.
سازمان مدیریت صنعتی همه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی شرکت های ﺑﺮﺗﺮ اﻳﺮان ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در صورت های ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖها و ﺑﺎ هدف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه بنگاه های اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن آن ها و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر صورت می گیرد و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻟﮕﻮی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی fortune 500 اروﭘﺎ و با همان استانداردهای ﻋﻠﻤﻲاست.

 

۴۱۸۹۲_۸۹۸

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top