گزارش وکیل ملت از دغدغه های زندگی شهری

قانون و فرهنگ جز جدا نشدنی زندگی آپارتمان نشینی / چهاردیواری اختیاری نیست

زهره محمد حسین پور

وکیل ملت: یکی از دغدغه های زندگی امروز در شهرها، به ویژه کلان شهری همچون تهران، زندگی آپارتمان نشینی است این شیوه زندگی علاوه بر آنکه موجب تداخل خرده فرهنگ ها، به ویژه خرده فرهنگهای معارض شده، نا بهنجاری های دیگری را هم رقم زده که هریک در نوع خود پیچیده است.

تاریخ انتشار: 12بهمن1394|22:02

قانون و فرهنگ جز جدا نشدنی زندگی آپارتمان نشینی / چهاردیواری اختیاری نیست
| کد خبر: 94660

نزدیک به چهار دهه است که با رشد شهر نشینی و پیشرفت جمعیت آپارتمان نشینی در ایران رواج پیدا کرده است و اکثر خانه های قدیمی تبدیل به آسمان خراش هایی شده اند که به جای یک خانواده، ده ها خانواده در آن زندگی می کنند اما مشکلات زندگی در این سبک سکونت گاه همچنان پابرجاست. زندگی آپارتمان نشینی اگرچه هزینه های تامین مسکن را کاهش داده است اما مشکلات خاص خودش را دارد که تنها با رعایت قوانین و حقوق دیگر همسایگان می توان این مشکلات را تا حد زیادی کاهش داد.

قانون و فرهنگ آپارتمان نشینی:

قانون و فرهنگ جز جدا نشدنی هر زندگی آپارتمان نشینی بوده و نادیده گرفتن این بخش مهم در زندگی آپارتمان نشینی بوجود آورنده بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی و معضلات روانی در این محدوده است و رسیدن به یک فرهنگ واحد در هر مجموعه آپارتمانی در حالی است که هر خانواده ساکن در هر واحد مسکونی فرهنگ آپارتمانی خاص خودش را دارد و همسو و همراه کردن همه فرهنگ ها با یکدیگر در یک فرهنگ در عرصه عمل کار غیر ممکن به حساب می آید.

در حقیقت مردم هنوز نتوانسته اند با فرهنگ جدید خود را تطبیق دهند و برخی معتقد هستند چون پول داده اند می توانند هرگونه که بخواهند زندگی کنند و به گونه ایی ایجاد سروصدا را حق خود می دانند چون معتقد هستند چهاردیواری اختیاری است.

رویا 22 ساله ساکن یکی از آپارتمان های شهرک های اطراف تهران درباره مشکلات آپارتمان نشینی می گوید: با توجه به اینکه وضعیت مالی خانواده ام در حدی نیست که بتوانیم خانه ایی مستقل در تهران داشته باشیم به ناچار دریک آپارتمان در حاشیه آن زندگی می کنیم که این مساله برای من با مشکلات زیادی همراه است.بطور مثال من امسال برای کنکور ارشد برنامه ریزی و شرایط را مهیا کرده بودم تا بتوانم در زمانی که دارم در خانه درس بخوانم و به نتیجه ایی که می خواهم  برسم اما بعلت رعایت نکردن سکوت و سروصدای بیش از حدی که از خانه بغلی به گوش می رسد نه حوصله ای برای درس خواندم پیدا کردم و نه وقت استراحت.

زندگی در آپارتمان نیازمند رعایت حقوق همسایگی است که این حقوق درست از پشت در منزل هر کدام از ما شروع می شود. هر وسیله و صدایی که از حریم شخصی ما بیرون می رود و وارد حریم شخصی دیگری شده و آرامش و حقوق فردی دیگری را مورد تجاوز قرار دهد ما قانونا و اخلاقا مسولیم.

آپارتمان نشینی بدون فرهنگ آن

به نظر می رسد عمده مشکلات مرتبط با زندگی در مجتمع های آپارتمانی از زمانی آغاز شد که برخی خانواده ها با همان ذهنیت زندگی سنتی در خانه های حیاط دار، به این شیوه زندگی (آپارتمان نشینی) وارد شدند.

بیشتر کسانی که زندگی در آپارتمان ها را به دلیل مزیت هایی که در مقایسه با دیگر شیوه های سکونتی دارد، انتخاب می کنند، هنوز با فرهنگ زندگی در آپارتمان آشنا نیستند یا بخوبی آموزش ندیده اند یا الزامی در توجه به آن نمی بینند. براین اساس، بسیاری از خانواده هایی که با همین ذهنیت شروع به زندگی در آپارتمان ها می کنند برای خود و دیگران مشکل ساز می شوند و شاید به همین دلیل، بلند صحبت کردن، زیاد کردن صدای رادیو و تلویزیون یا گذاشتن کفش ها مقابل پاگرد پله ها، حمل زباله بدون سطل در حالی که شیرابه های آن روی پله ها می ریزد، برگزاری مهمانی های پر سر و صدا و… را در مشاعات ساختمان امری عادی می دانند.

لازمه زندگی آپارتمان نشینی، ارتقای فرهنگ زندگی در این مکان هاست و این درحالی است که عدم مطابقت زندگی ساکنان مجتمع ها با این فرهنگ باعث بروز مشکلات متعددی می شود که بخشی از آن مشاجراتی است که گاه مابین ساکنان یک مجتمع رخ می دهد و در نهایت به مخدوش شدن حقوق همسایگی منجر می شود.

● آپارتمان نشین ها؛ ناراضی

آپارتمان نشینی نتیجه رشد جمعیت در نتیجه توسعه شهرنشینی است و به دلیل گران شدن قیمت زمین و برای جلوگیری از توسعه سطحی شهرها به اجبار برای پاسخگویی به نیاز جامعه توسعه ارتفاعی مدنظر قرار گرفته و برای این که حقوق مدنی و روابط اجتماعی ساکنان این ساختمان ها رعایت شود لازم است که قوانین و مقررات زندگی در چنین مکان هایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نظرسنجی ها نشان می دهد 39درصد مردم سر و صدا و رفت و آمد زیاد، 27 درصد محدودیت فضا، 13درصد عدم تفاهم فکری با همسایگان، 12درصد نداشتن فضای تفریح و 27 درصد مزاحمت همسایگان را از معایب آپارتمان نشینی می دانند

نظرسنجی ها نشان می دهد 55 درصد آپارتمان نشین ها از زندگی آپارتمان نشینی خود احساس نارضایتی دارند.

همچنین 25 درصد آپارتمان نشین ها مخالف زندگی آپارتمان نشینی بودند، 38 درصد مردم آپارتمان نشینی را سازگار با فرهنگ ایرانی دانسته اند، 18 درصد ابراز بی تفاوتی و 15 درصد نیز ابراز رضایت کرده اند.

براساس این نظرسنجی 39درصد از پاسخگویان، سر و صدا و رفت و آمد زیاد در طبقات، 27 درصد محدودیت فضا و عدم استقلال، 13درصد عدم تفاهم فکری و سلیقه ای ساکنان با هم، 12درصد نداشتن فضای تفریح و بازی و

27 درصد دخالت و مزاحمت همسایگان را از معایب و مشکلات آپارتمان نشینی عنوان کردند.

نتیجه این نظرسنجی این بوده است که به لحاظ قرار گرفتن در دوران گذار، هنوز امکان دستیابی به فرهنگ مشخص و روشنی در زمینه آپارتمان نشینی در میان شهروندان کشورمان شکل نگرفته است.

 

قوانین و مقررات آپارتمان نشینی چه می گویند

منابع قانونی و حقوق و تکالیف متقابل افرادی که در یک ساختمان ساکن هستند به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول قانون مختص به آپارتمانها است که شامل «قانون تملک آپارتمانها» مصوب ۱۳۴۳ و آیین نامه مربوطه می باشد.

موارد ذکرشده در این قانون و آیین نامه ی آن در خصوص حقوق و تکالیف افراد غالباً مربوط می شود به نحوه ی استفاده مالکین از قسمت های اختصاصی و مشترک ساختمان، استفاده از خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب، برق، گاز، شیوه مدیریت ساختمان و همچنین تکالیفی که مالکین در خصوص هزینه های مربوطه و اداره ی ساختمان برعهده دارند.

دراصل این قانون عموماً حقوق و تکالیف “مالی” افراد که ناشی از رابطه ی مالکیت آنها با ملک، چه در قسمت های اختصاصی و چه مشترک است را تنظیم می کند.

بخش دوم حقوق و تکالیفی است که افراد نه لزوماً به دلیل سکونت در یک ساختمان بلکه طبق قوانین عام، نسبت به یکدیگر دارند را شامل می شود. یعنی عدم رعایت آنها مسئولیت مدنی دارد و در مواردی هم ضمانت اجرای کیفری به دنبال دارد.

این نکته را هم بگویم که علاوه بر موارد فوق، ساکنین یک ساختمان به تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند جهت رعایت نظم و آسایش بیشتر، موارد مطلوبی را که بر آن اتفاق نظر دارند، به صورت قراردادی بین خود تنظیم کنند.

همچنین یکی از راه هایی که به حل مشکلات مربوط به ساختمان کمک می کند تعیین هیات مدیره است که در «قانون تملک آپارتمان ها» و آیین نامه مربوطه به آن پرداخته شده است. طبق ماده ۸ این قانون در هر ساختمانی که عده ی مالکین بیش از ۳ نفر باشد، مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی انتخاب نمایند که این مدیران می توانند از میان خود مالکین باشند یا از غیر مالکین انتخاب شوند. مجمع عمومی مالکین در صورت لزوم می تواند مدیرانی که انتخاب کرده را عزل کرده و مدیران دیگری انتخاب کند

.

چند نکته برای آپارتمان نشین ها

ساکنان مجتمع های آپارتمانی موظفند برای احترام به اصل حسن همجواری، برخی بایدها و نبایدها را رعایت کنند. هر چند این موارد در قانون پیش بینی نشده است، ولی رعایت آنها توسط ساکنان یک مجتمع قطعا از بروز اختلاف ها و تنش ها میان همسایگان جلوگیری خواهد کرد.

1 ـ ایجاد سر و صدای غیرمتعارف از ساعت یک تا 4 بعدازظهر و 9 شب تا 9 صبح روز بعد ممنوع است. صدای رادیو، تلویزیون و دیگر وسایل پخش موسیقی نیز در ساعت فوق فقط داخل آپارتمان محل استقرار آنها قابل شنیدن باشد.

2 ـ هرکاری بخصوص کارهای ساختمانی که ایجاد صدای ناهنجار می کند باید با هماهنگی مدیریت ساختمان فقط ساعت 30/8 تا 30/13 و همچنین 30/15 تا 30/18 روزهای غیر تعطیل انجام پذیرد.

3 ـ پارکت های چوبی و کفپوش های پلاستیکی را فقط می توان پولیش کرد و نباید آنها را با سنگ یا سرامیک و دیگر پوشش هایی که صدا را تشدید می کنند، تعویض کرد.

4 ـ در مواردی که کف آپارتمان سنگ، سرامیک یا چوب باشد و راه رفتن و کشیدن اجسام روی آنها در طبقه پایین صداهای ناهنجار ایجاد کند، توصیه می شود حداقل 75 درصد با قالی یا موکت پوشانده شود.

5 ـ کف سایی سنگ قسمت های اختصاصی باید با اجازه کتبی مالک و مدیریت ساختمان انجام شود، تمام مواد حاصله از کف سایی باید بسرعت جمع شود و در محل مناسبی در خارج از ساختمان دفع گردد. مدیران ساختمان باید توجه کند ریختن مواد اسیدی حاصل از کف سایی به داخل فاضلاب ساختمان موجب گرفتگی و فرسایش لوله های فاضلاب می شود همچنین نفوذ این مواد به سطح زیرین سنگ باعث خوردگی لوله های مستقر در کف و ترکیدگی بخصوص در محل اتصالات می شود. بنابراین توصیه می شود هنگام کف سایی و پس از اتمام آن، سقف طبقه پایین بازرسی شود.

ساکنان هر واحد مسوول جبران خسارت وارد شده براثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان یا سینک هستند.

6 ـ هرگونه تغییر در نما، در یا بالکن های اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکان.

7 ـ تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می شود به هیچ وجه مجاز نیست.

8 ـ سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار باید با اجازه کتبی مالک و تایید مدیریت ساختمان در حد معقول انجام شود.

با توجه به اینکه دوره سکونت در خانه های وسیع و باغ های بزرگ گذشته و ضرورت های زندگی شهرنشینی و تمرکز امکانات و منابع ما را وادار کرده است تا در محیطی تنگ و فشرده زندگی کنیم، پس طبیعی است که هرچه مکان های زندگی انسان ها فشرده تر شود، خواسته های شخصی بیشتر با هم برخورد می کند. در این شرایط افراد برای برخورداری از یک زندگی آرام، ناگزیرند از برخی آزادی های خود صرف نظر کرده و در ازای حقوقی که پیدا می کنند، تکالیفی در مقابل یکدیگر بپذیرند. نکته ای که شاید از چشم بسیاری از آپارتمان نشین ها دور مانده است.

دسته بندی خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top