http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ موافقت مشروط بارزانی با تعلیق همه‌پرسی جدایی کردستان http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/246092رئیس کردستان عراق با تعیین شرط‌هایی اعلام کرد حاضر است با بغداد درباره نتایج همه‌پرسی جدایی این اقلیم از عراق گفتگو کند.2017-10-09 14:34:00