http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ فصلنامه مدیریت خرده فروشی منتشر شدhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/230387نخستین شماره فصلنامه مدیریت خرده فروشی با هدف اطلاع رسانی در زمینه روندهای روز بازار با نگرش علمی و همگام با استانداردهای بین المللی منتشر شد.2017-05-21 15:45:00جذب نیروhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/230030یک دفتر حقوقی واقع در مرکز خرید پالادیوم جهت تکمیل کادر خود به یک نفر با مشخصات زیر نیازمند است:2017-05-17 15:32:00استخدام منشی دفتریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2296612017-05-14 17:48:00یک منشی دفتر (کارشناس حقوقی)http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/226239یک مجتمع تجاری جهت تکمیل کادر دفتر حقوقی خود به یک منشی دفتری آگاه به امور حقوقی نیازمند است.2017-04-17 20:47:00