http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ سایه در 90 سالگی؛ داستان بوسه زیباروی قزاق http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/260152دهه شصت به ترانه می گفتند سرود. انقلاب بود جنگ هم مزید بر علت شد.. اصولا دل و دماغی برای ترانه نبود. اوج آثار ماندگار كجائید ای شهیدان خدایی بود از بیژن كامكار و انبوهی از سرودهای انقلابی و از شجریان هم اگر چیزی پخش می شد یا ایران ای سرای امید بود یا برادر نوجوونه برادر غرق خونه. حتی موسیقی اصیل هم به رادیو و تلویزیون راه نداشت. 2018-03-06 13:10:00