http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ ضعف قوانین در زمینه پیشگیری از کودک‌ آزاریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237826لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هنوز در مجلس تصویب نشده است و بسیاری از فعالان کودک و حقوقدانان امیدوارانه منتظر تصویب این لایحه بعد از حدود هفت‌سال هستند. 2017-07-22 07:10:00آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ٢٦/١٢/١٣٨٦)http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237608آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ٢٦/١٢/١٣٨٦) به شرح زیر است.2017-07-19 13:38:00آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ٨/٤/١٣٨٤)http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237607آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ٨/٤/١٣٨٤) به شرح زیر است. 2017-07-19 13:26:00آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237606آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی به شرح زیر است.2017-07-19 13:16:00‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی مصوب ١٩/٦/1374http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237605‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی مصوب ١٩/٦/١٣٧ به شرح زیر است.2017-07-19 13:07:00‌دستورالعمل «‌نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی» مصوب 11/4/1374http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2376042017-07-19 13:01:00حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیستhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237603در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی (شامل؛ درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری‌های بازماندگان، ازکارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و...) مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.2017-07-19 12:58:00مقررات مربوط به ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237602افرادی که از ردیف بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خارج شده یا بشوند، با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.2017-07-19 12:57:00نحوه اجرای « ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی »http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237601نحوه اجرای « ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی » به شرح زیر است.2017-07-19 12:48:00فصل دهم و یازدهم و دوازدهم حقوق تامین اجتماعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237600فصل دهم و یازدهم و دوازدهم حقوق تامین اجتماعی به شرح زیر است.2017-07-19 12:44:00فصل هفتم و هشتم ونهم حقوق تامین اجتماعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237599فصل هفتم و هشتم ونهم حقوق تامین اجتماعی به شرح زیر است.2017-07-19 12:40:00فصل چهارم و پنجم وششم حقوق تامین اجتماعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237598فصل چهارم و پنجم وششم حقوق تامین اجتماعی به شرح زیر است.2017-07-19 12:36:00فصل دوم و سوم قانون تامین اجتماعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237597فصل دوم و سوم قانون تامین اجتماعی به شرح زیر است.2017-07-19 12:17:00فصل اول قوانین تامین اجتماعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237596فصل اول قوانین تامین اجتماعی به شرح زیر است.2017-07-19 11:19:00صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237595صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر است.2017-07-19 10:16:00اعتراض ثالث در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237593اعتراض ثالث در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به شرح زیر است.2017-07-19 10:12:00آشنایی با ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237592با هدف آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان سازمان تامین اجتماعی با قوانین و مقررات بیمه ای ، در ادامه سلسله مطالب ارایه شده حوزه های کارگری و کارفرمایی ، در این فرصت به شرح و توضیح ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی خواهیم پرداخت .2017-07-19 10:08:00