http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ داوری در قراردادها و دعاویhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237880تعامل در جامعه ی امروزی نیازمند انعقاد قراردادهای متفاوت در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می باشد.2017-07-22 11:34:00تنظیم حقوقی قرارداد ازدواجhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237878رعایت جوانب حقوقی فقط مربوط به قبل از ازدواج نیست، بلکه بعد از ازدواج هم لازم است.2017-07-22 11:16:00قانون حاکم برقرارداد http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237876قانون حاکم برقرارداد به شرح زیر است.2017-07-22 11:15:00نکات کلیدی قرارداد (3)http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237875براي استحکام روابط حقوقي مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.2017-07-22 11:11:00راه هاي انحلال قراردادhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237874راه هاي انحلال قرارداد:1- اقاله(تفاسخ). 2-انفساخ. 3-ايقاع(فسخ).2017-07-22 11:08:00نكاتي در مورد قراردادهاي خارجي http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237873قراردادهائي كه با خارجيان و در محدودة قواعد و قوانين تجارت بين‌المللي منعقد مي‌شود، از بسياري جهات با قراردادهاي داخلي متفاوت‌اند.2017-07-22 11:06:00نکات کلیدی قرارداد (2)http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237872«موضوع قرارداد» همان چيزيست كه قانون مدني در ماده 214 از آن به «مورد معامله» تعبير كرده.2017-07-22 11:01:00نکات کلیدی قرارداد ها (1)http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237871عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.2017-07-22 10:50:00منابع حقوق قراردادهای ویژهhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237870مهمترین منابع حقوق قراردادهای ویژه را می توان قانون و روّیه قضایی نام برد.2017-07-22 10:49:00اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معینhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237869آیا ماده 10 قانون مدنی ویژه قراردادهایی است که در قانون نام معیّنی ندارند و آثار و شرایط آن پیش بینی نشده است؟2017-07-22 10:47:00عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژهhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237868اصل حاکمیت اراده باعث شده تا اشخاص بتوانند در حدود قانون به هر صورت که می خواهند توافق نمایند.2017-07-22 10:43:00تحولات حقوق ویژه قراردادهاhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237867 عقود معین قالبهای از پیش تهیه شده ای هستند که متعاقدین در صورت توافق در آن قالب قرار می گیرند.2017-07-22 10:38:00