http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودروhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238389آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو شماره‌ : .18758ت‌28817هـ تاریخ‌ : 1382.04.102017-07-26 11:01:00قانون صادرات و وارداتhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238388قانون صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است.2017-07-26 10:58:00حقوق‌ گمرکی و تعرفه چیستhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238385وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی حقوق و عوارض است که نوعی مالیات غیرمستقیم است و دیگری هزینه‌هاست که در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود؛ مثل هزینه تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری.2017-07-26 10:52:00حقوق ورودی در گمرک و واردات چیست؟http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238382معمولاً وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می شود، یکی حقوق و عوارض است.2017-07-26 10:50:00ممنوعيت‌هاي كلي واردات و صادرات كالاهاhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238380براساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، ورود برخي كالاها و يا صدور آنها به طور كلي ممنوع است.‏2017-07-26 10:48:00قوانین و مقررات معافیت های گمرکیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238379قوانین و مقررات معافیت های گمرکی به شرح زیر است.2017-07-26 10:45:00قانون مقررات صادرات و وارداتhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238378قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372(مجلس شوراي اسلامي). 2017-07-26 10:43:00