http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ برگزاری کارگاه آموزشی رایگان مدیریت حقوقی مجتمع های تجاریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/240718امروزه ساخت مجتمع های تجاری بزرگ (مال ها)، تجارت و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است و به تدریج فرهنگ و سلیقه مردم ایران را از بازارهای سنتی به سوی بازارهای مدرن و بین المللی سوق می دهد .2017-08-15 22:19:00مواد قانوني مربوط به موسسات غير تجاريhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2399102017-08-08 12:02:00موسسات غیر تجاریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2399092017-08-08 11:59:00نظریه های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2399082017-08-08 11:58:00موضوع شركت تجاريhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2399072017-08-08 11:56:00 رابطه شركا با شركت تجاريhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2399062017-08-08 11:55:00حداقل تعداد شركاي شركت تجاريhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239905آيا براي ايجاد و تشكيل شركت تجاري، همكاران حداقل دو شخص لازم است؟ 2017-08-08 11:55:00انواع شرکتهای تجاریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2399042017-08-08 11:54:00تایخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایرانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/2399032017-08-08 11:44:00