http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ آیین‌نامه چگونگی بهره‌برداری از اماکن ورزشی توسط بخش غیر دولتیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238281یین‌نامه‌نحوه بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت‌بدنی توسط بخش غیر دولتی" را به شرح زیر تصویب شده است.2017-07-25 12:46:00آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگرانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238280آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران‌را به شرح زیر تصویب شده است.2017-07-25 12:43:00پذیرش قهرمانهای ورزشی المپیک جهانی و آسیایی بدون شرکت در آزمون سراسریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238279‌پذیرش قهرمانهای ورزشی المپیک جهانی و آسیایی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بدون شرکت در آزمون سراسری ‌مصوب یکصد و ششمین جلسه مورخ 1365.12.12 شورای عالی انقلاب فرهنگی2017-07-25 12:41:00لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه‌های ورزشی عمومی در سراسر کشورhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238278‌لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه‌های ورزشی عمومی در سراسر کشور مصوب شورای انقلاب مصوب 58.9.272017-07-25 12:40:00لایحه قانونی معافیت وسائل و لوازم ورزشی سفارشی مورد نیاز فدراسیون‌هاhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238277‌لایحه قانونی معافیت وسائل و لوازم ورزشی سفارشی مورد نیاز فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی وابسته به سازمان‌تربیت بدنی ایران از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1358.7.26.2017-07-25 12:38:00‌قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولتhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238276‌قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 18/10/13692017-07-25 12:35:00‌قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزشhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238275‌قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش به شرح زیر است.2017-07-25 12:33:00‌اصلاح ماده 9 اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238273‌اصلاح ماده 9 اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی ‌مصوب 1357.3.3 2017-07-25 12:31:00‌اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی ‌http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238272‌اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی ‌مصوب 1356.2.29. 2017-07-25 12:29:00قانون ورزش اجباری در مدارس جدیدهhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238271قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده مصوب 14/6/13062017-07-25 12:26:00قوانین و مقررات دوپینگhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238270 اصلی‌ترین علت ممنوعیت دوپینگ معارض بودن آن با ارزش‌های ورزش، مضر بودن برای جامعه ورزش و اجتماع است.2017-07-25 12:23:00خلا یک قانون خاص در زمینه حقوق ورزشیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238269اهمیت مقوله تربیت بدنی و ورزش در زندگی روزمره مردم تا بدان‌جا است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم قانون اساسی، به آن پرداخته و بر لزوم توسعه آن در بین آحاد مردم تأکید کرده است.2017-07-25 12:20:00آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238268هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۶) ماده واحده قانون سرباز قهرمان ـ مصوب۱۳۷۶ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 2017-07-25 12:17:00قانون سرباز قهرمانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238267قانون سرباز قهرمان به شرح زیر است.2017-07-25 12:15:00اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238266سازمان تربیت بدنی و به استناد قانون الحاق بندهای(11)‌و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی‌ایران به شرح زیر تصویب نمود:2017-07-25 12:10:00