http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ قوانین تبلیغات شهری تبلیغات محیطیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239621تبلیغات شهری یا محیطی در این دستورالعمل عبارت از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری , پارچه ای , فلزی , رایانه ای , متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه است که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا, خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرهاو مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد 2017-08-06 13:37:00قوانین ساخت و ساز شهریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239620قوانین ساخت و ساز شهریبه شرح زیر است.2017-08-06 13:32:00قانون شهرداریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239619مجموعه قوانین و مقررات شهرداری2017-08-06 13:27:00تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریهاhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238912آیا تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها را میدانید ؟2017-07-30 12:54:00کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238911رسیدگی به عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه2017-07-30 12:52:00ماده 55قانون شهرداریها http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238910شرح وظایف شهرداری،ماده 55 وظایف شهرداری به شرح ذیل است:2017-07-30 12:50:00قوانین و مقررات شهرداریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238909قانون شهرداري مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر است.2017-07-30 12:43:00