http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ عوامل پیشگیری از وقوع جرم زمین خواری و کوه خواریhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237192سمینار پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در تاریخ 27 و 28 تیر ماه در استان گلستان برگزار خواهد شد. عباسی سردبیر این سمینار گفت و گوی کوتاهی با پایگاه حقوقی وکیل ملت داشت که از نظرتان می گذرد:2017-07-16 16:19:00ضوابط واگذاري زمينhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237190ضوابط واگذاري زمين به شرح زیر است.2017-07-16 16:09:00لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237189لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 11/12/58 شورای انقلاب. 2017-07-16 16:06:00کلیه مواد قانونی مربوط به اصلاحات ارضیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237187ماده های قانونی اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 به شرح زیر است.2017-07-16 15:30:00چگونگی استفاده از ملک مشاعی در صورت عدم دسترسی اغلب شرکاء به ملک مشاعیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237030چنانچه به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان ها امکان استفاده از زیر زمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند برای دادگاه قابل استماع است؟2017-07-15 16:36:00قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک استhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237029به عبارت دیگر برای صراحت این موضوع بصورت سوالی پاسخ داده شود : در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند ؟2017-07-15 16:32:00وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237028وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77 به شرح زیر است :2017-07-15 16:30:00کاربری املاک در طرح تفصیلی تهرانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237027کاربری املاک در طرح تفصیلی تهران را در مطلب زیر برسی میکنیم.2017-07-15 16:24:00حقوق اراضی ملی در رویه قضاییhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/237026پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم.2017-07-15 16:12:00